Trước khi nâng cấp lên Windows 10 Pro, đảm bảo rằng thiết bị của bạn cập nhật và đang chạy phiên bản mới nhất của Windows 10 Home. Để biết thêm thông tin về cách giữ cho PC của bạn luôn cập nhật, hãy xem Windows Update: Câu hỏi thường gặp.

Để nâng cấp từ Windows 10 Home sang Windows 10 Pro và kích hoạt thiết bị của bạn, bạn sẽ cần khóa sản phẩm hợp lệ hoặc giấy phép kỹ thuật số cho Windows 10 Pro.

[external_link_head]

Lưu ý: Nếu không có khóa sản phẩm hoặc giấy phép kỹ thuật số, bạn có thể mua Windows 10 Pro từ Microsoft Store. Chọn nút bắt đầu , chọn cài đặt > Cập Nhật &kích hoạt > bảo mật, rồi chọn đi đến Microsoft Store.  Từ đây, bạn cũng có thể thấy giá của bản nâng cấp này.

Mở cài đặt kích hoạt

Sử dụng bảng sau để xác định phương pháp kích hoạt mà bạn sẽ sử dụng:

Nếu bạn có được Windows 10 bằng…

Phương pháp kích hoạt

Nâng cấp lên Windows 10 miễn phí từ thiết bị đủ điều kiện chạy bản sao Windows 7 hoặc Windows 8.1 chính hãng.

Giấy phép kỹ thuật số

Việc mua bản nâng cấp Windows 10 Pro từ ứng dụng Microsoft Store và Windows 10 đã kích hoạt thành công.

Giấy phép kỹ thuật số

Là Người dùng Nội bộ Windows và nâng cấp lên bản dựng Windows 10 Insider Preview mới nhất trên thiết bị đủ điều kiện chạy phiên bản Windows và Windows 10 Preview cũ đã kích hoạt.

Giấy phép kỹ thuật số

[external_link offset=1]

Mua Windows 10 chính hãng từ ứng dụng Microsoft Store.

Giấy phép kỹ thuật số

Mua bản sao của Windows 10 từ một nhà bán lẻ được ủy quyền.

Khóa sản phẩm

Tìm trên nhãn bên trong hộp Windows 10. Giấy phép kỹ thuật số sẽ được cấp cho thiết bị của bạn để sử dụng Windows 10 dựa trên khóa sản phẩm hợp lệ bạn đã nhập.

Nếu bạn mua PC từ một nhà sản xuất, thì nhà sản xuất đó, chứ không phải Microsoft, sẽ phải cung cấp khóa sản phẩm.

Mua bản sao kỹ thuật số của Windows 10 từ một nhà bán lẻ được ủy quyền.

Khóa sản phẩm

Tìm trong email xác nhận mà bạn nhận được sau khi mua Windows 10 hoặc trong khóa kỹ thuật số có thể truy cập thông qua trang web của nhà bán lẻ.

Giấy phép kỹ thuật số sẽ được cấp cho thiết bị của bạn để sử dụng Windows 10 dựa trên khóa sản phẩm hợp lệ bạn đã nhập.

Có thỏa thuận Cấp phép Số lượng lớn cho Windows 10 hoặc gói đăng ký MSDN.

Khóa sản phẩm

Có sẵn thông qua cổng thông tin web cho chương trình của bạn.

Mua một thiết bị mới hoặc thiết bị tân trang chạy Windows 10.

Khóa sản phẩm

Khóa sản phẩm được cài đặt sẵn trên thiết bị, kèm theo bao bì của thiết bị hoặc được cung cấp dưới dạng thẻ hoặc trên Chứng chỉ Xác thực (COA) kèm theo thiết bị.

Nếu bạn đã mua một PC được tân trang lại, thì người tân trang, chứ không phải Microsoft, sẽ phải cung cấp cho bạn khóa sản phẩm.

Mua từ www.Microsoft.com

Khóa sản phẩm

[external_link offset=2]

Tìm thấy nó trong email xác nhận có chứa lịch sử đơn hàng.


Nếu bạn đang gặp vấn đề về việc định vị khóa sản phẩm của mình, hãy xem Tìm khóa sản phẩm Windows của bạn và Tìm khóa sản phẩm và bản tải xuống của Microsoft.

Nếu bạn đã sẵn sàng để nâng cấp, hãy chọn một trong những tiêu đề sau để bắt đầu:

Để nâng cấp, hãy chọn nút bắt đầu , sau đó chọn cài đặt > Cập Nhật & bảo mật > kích hoạt

Mở cài đặt kích hoạt

 • Nếu bạn có giấy phép kỹ thuật số cho Windows 10 Pro và đã kích hoạt Windows 10 Home trên thiết bị của mình, bạn sẽ thấy một trong hai thông báo khi chọn Chuyển đến Microsoft Store:

  • Nếu bạn thấy Cài đặt, hãy chọn nút đó để cài đặt Windows 10 Pro.

  • Nếu bạn thấy Mua, bạn có thể cần phải mua giấy phép Windows 10 Pro. Ngoài ra, hãy thử đăng nhập vào Microsoft Store bằng tài khoản Microsoft mà bạn đã dùng để mua giấy phép Pro. Sau đó, làm theo hướng dẫn để cài đặt Windows 10.

 • Nếu bạn có giấy phép kỹ thuật số cho Windows 10 Pro nhưng chưa kích hoạt Windows 10 Home trên thiết bị của mình, hãy chọn Khắc phục sự cố và sau đó làm theo hướng dẫn để nâng cấp lên Windows 10 Pro. 

 1. Chọn nút bắt đầu , sau đó chọn cài đặt > Cập Nhật &kích hoạt > bảo mật. 

 2. Chọn Thay đổi khóa sản phẩm, sau đó nhập khóa sản phẩm cho Windows 10 Pro gồm 25 ký tự.

 3. Chọn Tiếp theo để bắt đầu nâng cấp lên Windows 10 Pro.

Bạn gặp sự cố kích hoạt sau khi nâng cấp?

Xem các thao tác sau để được trợ giúp thêm về cách kích hoạt khóa sản phẩm hợp lệ hoặc giấy phép kỹ thuật số của bạn cho Windows 10 Pro:

 • Nhận trợ giúp về lỗi kích hoạt Windows

 • Kích hoạt trong Windows 10