Windows 10 Xem thêm…Ít hơn

  • Để mở webcam hoặc camera của bạn, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Camera trong danh sách ứng dụng.

  • Nếu muốn sử dụng camera trong các ứng dụng khác, hãy chọn nút Bắt đầu , chọn Cài đặt > Quyền riêng tư > Camera, sau đó bật Cho phép ứng dụng sử dụng camera của tôi.

  • Từ đó, bật từng ứng dụng được liệt kê mà bạn muốn sử dụng camera.

    [external_link offset=1]

Mở Camera

ĐĂNG KÝ NGUỒN CẤP RSS

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

Khám phá nội dung đào tạo

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn

Dùng thử một tháng miễn phí