Vì sao khi Lữ Bố bị giết, Xích Thố theo Quan Vũ, nhưng khi Quan Vũ tử trận, Xích Thố lại tuyệt thực chết?

2 16304643691171932249213
Vì sao khi Lữ Bố bị giết, Xích Thố theo Quan Vũ, nhưng khi Quan Vũ tử trận, Xích Thố lại tuyệt thực chết? - Ảnh 1.Lữ Bố tay cầm Phương Thiên họa kích, cưỡi ngựa Xích Thố, hoàn toàn có thể nói là ” thiên hạ vô địch “. Ảnh : SohuXích Thố là một bảo mã nổi danh thời Tam Quốc, từng được ghi lại trong ” Tam Quốc chí ” và Open trong ” Tam Quốc diễn nghĩa “. Theo miêu tả, ngựa Xích Thố dài một trượng, cao tám thước, màu đỏ rực như lửa, tuyệt không có một sợi lông tạp, ngày đi ngàn dặm, trèo non vượt suối thuận tiện .ngựa chiến Xích Thố khởi đầu vốn được một người Tây Lương Tặng Ngay cho Đổng Trác. Tuy nhiên, vì muốn lôi kéo sự ủng hộ của Lữ Bố, Đổng Trác đã đem ngựa quý cùng rất nhiều vàng bạc châu báu Tặng cho ông ta. Sau đó, Lữ Bố phản lại cha nuôi Đinh Nguyên, cắt lấy thủ cấp về làm quà tặng ra đời Đổng Trác .

Kể từ đó, Lữ Bố tay cầm Phương Thiên họa kích, cưỡi ngựa Xích Thố, oai phong lẫm lẫm, nhiều người nhìn thấy đã run sợ, hồn xiêu phách tán. Đáng tiếc rằng, Lữ Bố hữu dũng vô mưu, sau khi phản bội Đổng Trác, gây nên biết bao sóng gió, cuối cùng lại để mất mạng trên thành Bạch Môn bởi tay Tào Tháo.

Tào Tháo sau khi giết Lữ Bố, lại thu được Xích Thố, tuy nhiên ông chỉ để nuôi chứ không cưỡi. Sau này, ông có thời cơ thuyết phục Quan Vũ về dưới trướng mình, không tiếc châu báu ngọc ngà, thậm chí còn cả ngựa Xích Thố cũng đem Tặng Ngay. Mặc dù Quan Vũ nhận ngựa, nhưng không chịu về ship hàng Tào Tháo, ngược lại sau khi biết tin huynh trưởng Lưu Bị, còn vượt năm ải, chém sáu tướng, trở thành một điển tích nổi tiếng thời Tam Quốc .Vì sao khi Lữ Bố bị giết, Xích Thố theo Quan Vũ, nhưng khi Quan Vũ tử trận, Xích Thố lại tuyệt thực chết? - Ảnh 3.

Xích Thố đi theo Quan Vũ hàng chục năm trời, cùng nhau lập được nhiều công trạng. Ảnh: Sohu

Quan Vũ cùng Xích Thố chinh chiến suốt 20 năm trời, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Ngựa Xích Thố gặp được Quan Vũ như “cá gặp nước”, có thể nói là thật sự được phát huy sức mạnh của mình, xứng đáng là “tuấn mã phải đi với anh hùng”.

Tuy nhiên sau này, Quan Vũ bị giết ở Mạch Thành, ngựa Xích Thố lại được trao cho Mã Trung của Đông Ngô. Ông ta rất vui mừng, nghĩ rằng mình đã có được con ngựa tốt nhất thiên hạ, chẳng ngờ không được bao lâu, Xích Thố bỏ ăn mà chết .Lý do Xích Thố tuyệt thực mà chết theo Quan Vũ thực ra rất đơn thuần, giữa cả hai đã có một mối quan hệ vô cùng thâm thúy. Suốt 20 năm ròng rã chiến đấu, tình cảm giữa cả hai đã vô cùng bền chặt, Xích Thố cảm nhận được sự sống và cái chết của gia chủ, từ đó đưa ra quyết định hành động của mình .Bên cạnh đó, một nguyên do nữa là do Xích Thố vốn dòng ngựa chiến, đời sống phải gắn bó với một người chủ xứng danh, thỏa sức xông pha trên mặt trận. Có lẽ Xích Thố nghĩ rằng, sau Quan Vũ, chẳng còn ai hoàn toàn có thể chiếm hữu sức mạnh vô song khuất phục được chú chiến mã này, chính vì thế đã tuyệt thực mà chết .

Scores: 4.3 (18 votes)