Liên Minh Huyền Thoại | Trang chủ chính thức

Tải bằng Trình Duyệt Web (tốc độ chậm)

Tải bằng GPC (tốc độ nhanh)

[external_link_head]

Bản Hiện Tại

Nếu bạn gặp phải lỗi trong khi cập nhật, hãy thử cập nhật lại “Liên Minh huyền Thoại” bằng cách thủ công.

Phiên bản mới nhất 11.20

Danh Sách Cập Nhật

Ngày Cập Nhật

Bản Cũ

Bản Mới

Tải Ngay

2021-08-11

[external_link offset=1]

11.15hotfix#1

11.16

2021-07-22

11.15

11.15hotfix#1

Hướng Dẫn Tải Bản Thủ Công

Hãy chắc chắn nắm được số bản cập nhật hiện tại trong máy, sau đó tải bản tương ứng để “cập nhật thủ công”.

Hệ Thống và Cấu Hình Đề Nghị

Cấu Hình

Cấu Hình Tối Thiểu

Cấu Hình Đề Nghị

CPU

Bộ xử lí 2GHz

Bộ xử lí 4GHz Dual Core hoặc 3GHz

RAM

4 GB RAM

[external_link offset=2]

8 GB RAM trở lên

HDD

10 GB ổ trống

14 GB ổ trống

VGA

DirectX 9.0c hoặc cao hơn

DirectX 9.0c hoặc cao hơn. Nvdia GeForce 8800/AMD Radeon HD 5670 hoặc tương đương (512 MB)

OS

Windows XP SP3 trở lên

Windows 7 trở lên

Driver

Để có thể duy trì đồ họa của “Liên Minh Huyền Thoại” mượt mà nhất có thể, hãy cập nhật card màn hình thường xuyên. Hãy tìm driver mà bạn cần.

[external_footer]

Scores: 4.6 (12 votes)