Làm thế nào để thay đổi kiểu và kích thước font chữ của máy Samsung Galaxy J7? | Samsung Việt Nam

Làm thế nào để thay đổi kiểu và kích thước font chữ của máy Samsung Galaxy J7? | Samsung Việt Nam

Ngày cập nhật gần nhất : 0908603917

Kiểu font và kích thước font chữ trên điện thoại có thể thay đổi được.

[external_link_head]

Từ màn hình Trang chủ, chạm vào Ứng dụng .

Cài đặt .

[external_link offset=1]

Màn hình .

Font.

Chạm vào Kiểu Font và chọn Mặc định, Choco cooky, Cool Jazz, Rosemary, hoặc Samsung Sans. Chạm vào Tải về để tải về các font chữ khác từ Samsung GALAXY Apps.

Chạm vào Kích thước Font và chọn từ Rất nhỏ đến Rất lớn. Khi chọn rất lớn, font chữ có thể chỉ được hiển thị trong các ứng dụng nhất định. Trong các ứng dụng không thể hỗ trợ cỡ chữ rất lớn, thì cỡ chữ lớn sẽ được sử dụng để thay thế.

Cửa Hàng Trực Tuyến

Làm thế nào để thay đổi kiểu và kích thước font chữ của máy Samsung Galaxy J7? | Samsung Việt Nam Làm thế nào để thay đổi kiểu và kích thước font chữ của máy Samsung Galaxy J7? | Samsung Việt Nam

Tận hưởng chính sách giao hàng miễn phí và bảo hành chính hãng

[external_link offset=2]

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Bạn cần trợ giúp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua kênh Tư Vấn Trực Tuyến, Thư Điện Tử hoặc các kênh khác

Dịch Vụ Của Bạn

Làm thế nào để thay đổi kiểu và kích thước font chữ của máy Samsung Galaxy J7? | Samsung Việt Nam Làm thế nào để thay đổi kiểu và kích thước font chữ của máy Samsung Galaxy J7? | Samsung Việt Nam

Yêu cầu dịch vụ/Đặt hẹn lịch sửa chữa tại Trung tâm bảo hành ủy quyền

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page

[external_footer]

Scores: 4.1 (10 votes)