Làm thế nào để kiểm tra địa chỉ MAC của máy tính

huong dan 3 cach xem dia chi mac cua may tinh nhanh chong de dang 2

User Application Requirement

Updated 0908603917:17:35 PM Làm thế nào để kiểm tra địa chỉ MAC của máy tính143709

[external_link_head]

Phương pháp 1

Dành cho Windows XP :

1. Bấm phím cửa sổ  Làm thế nào để kiểm tra địa chỉ MAC của máy tính và phím R để mở Run

2. Nhập ncpa.cplOK

Làm thế nào để kiểm tra địa chỉ MAC của máy tính

3. Nhấp phải Local Area Connect / Wireless Network Connection --> Status

Làm thế nào để kiểm tra địa chỉ MAC của máy tính

4. Click Support-->Details

[external_link offset=1]

Làm thế nào để kiểm tra địa chỉ MAC của máy tính

5. Dòng Physical Address chính là địa chỉ MAC của máy tính

Làm thế nào để kiểm tra địa chỉ MAC của máy tính

Dành cho Windows Vista & 7

1. Bấm phím cửa sổ  Làm thế nào để kiểm tra địa chỉ MAC của máy tính và phím R để mở Run

2. Nhập ncpa.cplOK

Làm thế nào để kiểm tra địa chỉ MAC của máy tính

3. Nhấp phải Local Area Connect / Wireless Network Connection --> Status

Làm thế nào để kiểm tra địa chỉ MAC của máy tính

4. Trên cửa sổ nhỏ, nhấp chọn Details

Làm thế nào để kiểm tra địa chỉ MAC của máy tính

5. Dòng Physical Address chính là địa chỉ MAC của máy tính

Làm thế nào để kiểm tra địa chỉ MAC của máy tính

Phương pháp 2

Dành cho Windows XP

[external_link offset=2]

1. Bấm phím cửa sổ  Làm thế nào để kiểm tra địa chỉ MAC của máy tính và phím R để mở Run

2. Nhập cmd-->OK

Làm thế nào để kiểm tra địa chỉ MAC của máy tính

3. Gõ ipconfig /all-->Enter, nó sẽ hiển thì card mạng của máy tính và địa chỉ MAC của nó

Làm thế nào để kiểm tra địa chỉ MAC của máy tính

Dành cho Windows Vista và Windows 7

1. Bấm phím cửa sổ  Làm thế nào để kiểm tra địa chỉ MAC của máy tính và phím R để mở Run

2. Nhập cmd-->OK

3. ipconfig /all-->Enter, nó sẽ hiển thì card mạng của máy tính và địa chỉ MAC của nó

Làm thế nào để kiểm tra địa chỉ MAC của máy tính

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

[external_footer]

Scores: 4.3 (16 votes)