Làm cách nào để thêm hoặc thay đổi ảnh đại diện của tôi trên Facebook?

Làm cách nào để thêm hoặc thay đổi ảnh đại diện của tôi trên Facebook?

Cách tải lên ảnh đại diện mới:

Nhấn vào Làm cách nào để thêm hoặc thay đổi ảnh đại diện của tôi trên Facebook? ở trên cùng bên phải Facebook, rồi nhấn vào tên của bạn.

[external_link_head]

Nhấn vào ảnh đại diện, rồi nhấn vào Thay đổi ảnh đại diện.

Chọn ảnh hoặc thêm khung.

Chọn ảnh bạn muốn sử dụng, rồi nhấn vào Dùng ảnh này.

[external_link offset=1]

Để có chất lượng tốt nhất, ảnh đại diện nên có chiều rộng và chiều cao tối thiểu là 320 pixel.

Khi cập nhật ảnh đại diện, bạn có thể:

Làm cách nào để thêm hoặc thay đổi ảnh đại diện của tôi trên Facebook?

Tải ảnh từ máy tính hoặc điện thoại lên.

Làm cách nào để thêm hoặc thay đổi ảnh đại diện của tôi trên Facebook?

Thêm khung vào ảnh mới hoặc ảnh hiện có.

[external_link offset=2]

Làm cách nào để thêm hoặc thay đổi ảnh đại diện của tôi trên Facebook?

Chọn ảnh đã tải lên trước đây hoặc ảnh mà bạn được gắn thẻ.

Lưu ý: Ảnh đại diện hiện tại của bạn luôn công khai. Tìm hiểu thêm về việc ai có thể xem ảnh bìa và ảnh đại diện của bạn.

[external_footer]

Scores: 4.4 (12 votes)