Làm cách nào để tạm thời vô hiệu hóa tài khoản Facebook?

Làm cách nào để tạm thời vô hiệu hóa tài khoản Facebook?

Khi tài khoản bị vô hiệu hóa:

Làm cách nào để tạm thời vô hiệu hóa tài khoản Facebook?

[external_link_head]

Không ai khác có thể xem trang cá nhân của bạn.

Làm cách nào để tạm thời vô hiệu hóa tài khoản Facebook?

Một số thông tin, như tin nhắn đã gửi cho bạn bè, có thể vẫn hiển thị.

Làm cách nào để tạm thời vô hiệu hóa tài khoản Facebook?

Bạn bè có thể vẫn nhìn thấy tên bạn trong danh sách bạn bè của họ. Tên này chỉ hiển thị với bạn bè và chỉ trong danh sách bạn bè của họ.

[external_link offset=1]

Làm cách nào để tạm thời vô hiệu hóa tài khoản Facebook?

Quản trị viên nhóm có thể vẫn nhìn thấy bài viết, bình luận cùng với tên của bạn.

Làm cách nào để tạm thời vô hiệu hóa tài khoản Facebook?

Bạn sẽ không thể sử dụng tài khoản Facebook để truy cập thông tin hoặc sản phẩm Oculus.

Làm cách nào để tạm thời vô hiệu hóa tài khoản Facebook?

Những Trang chỉ có bạn kiểm soát cũng sẽ bị vô hiệu hóa. Nếu Trang của bạn bị vô hiệu hóa, mọi người sẽ không xem được Trang hoặc tìm thấy Trang khi tìm kiếm. Nếu không muốn Trang bị vô hiệu hóa, bạn có thể cấp toàn quyền kiểm soát Trang cho người khác. Sau đó, bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản của mình mà không cần vô hiệu hóa Trang.

Lưu ý rằng nếu bạn chọn giữ Messenger hoạt động hoặc đã đăng nhập Messenger khi vô hiệu hóa tài khoản Facebook của mình, Messenger sẽ vẫn hoạt động. Tìm hiểu cách vô hiệu hóa Messenger.

Khi bạn vô hiệu hóa tài khoản Facebook của mình nhưng vẫn dùng Messenger:

Làm cách nào để tạm thời vô hiệu hóa tài khoản Facebook?

Bạn vẫn có thể chat với bạn bè trên Messenger.

[external_link offset=2]

Làm cách nào để tạm thời vô hiệu hóa tài khoản Facebook?

Ảnh đại diện trên Facebook vẫn hiển thị trong các cuộc trò chuyện của bạn trên Messenger.

Làm cách nào để tạm thời vô hiệu hóa tài khoản Facebook?

Người khác có thể tìm kiếm bạn để gửi tin nhắn.

Nếu muốn quay lại Facebook sau khi đã vô hiệu hóa tài khoản, bạn có thể kích hoạt lại tài khoản bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập lại Facebook hoặc sử dụng tài khoản Facebook của mình để đăng nhập nơi khác. Hãy nhớ rằng bạn cần có quyền truy cập email hoặc số di động dùng để đăng nhập nếu muốn hoàn tất quá trình kích hoạt lại.

Nếu là người duy nhất nắm toàn quyền kiểm soát Trang bị vô hiệu hóa, bạn có thể kích hoạt lại Trang sau khi kích hoạt lại tài khoản Facebook.

Tìm hiểu cách xóa tài khoản vĩnh viễn.

[external_footer]

Scores: 4.7 (20 votes)