Làm cách nào để nhận mã bảo mật đăng nhập Facebook?

trinh tao ma facebook 6 1

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập tài khoản Facebook, trước tiên hãy tham khảo những mẹo này.

Nếu đã bật tính năng xác thực 2 yếu tố, bạn có một số cách để nhận mã bảo mật hoặc phê duyệt đăng nhập:

[external_link_head]

Làm cách nào để nhận mã bảo mật đăng nhập Facebook?

Bạn có thể sử dụng mã tin nhắn văn bản (SMS) gồm 6 chữ số đã gửi đến điện thoại di động của mình.

[external_link offset=1]

Làm cách nào để nhận mã bảo mật đăng nhập Facebook?

Dùng mã bảo mật từ Trình tạo mã.

Làm cách nào để nhận mã bảo mật đăng nhập Facebook?

Nhấn vào khóa bảo mật trên thiết bị tương thích.

Làm cách nào để nhận mã bảo mật đăng nhập Facebook?

Dùng mã bảo mật từ ứng dụng bên thứ ba mà bạn liên kết với tài khoản Facebook của mình.

[external_link offset=2]

Làm cách nào để nhận mã bảo mật đăng nhập Facebook?

Bạn có thể phê duyệt lần đăng nhập trên thiết bị mà chúng tôi đã nhận dạng.

Làm cách nào để nhận mã bảo mật đăng nhập Facebook?

Dùng một trong các mã khôi phục được in.

[external_footer]

Scores: 4.7 (12 votes)