Làm cách nào để đổi tên của tôi trên Facebook?

imager 3825

Cách đổi tên bạn trên Facebook bằng trình duyệt di động:

1

[external_link_head]

Xem lại các tiêu chuẩn đặt tên của chúng tôi.

2

Truy cập m.facebook.com trên trình duyệt di động.

[external_link offset=1]

3

Nhấn vào Làm cách nào để đổi tên của tôi trên Facebook? ở trên cùng bên phải Facebook.

4

Cuộn xuống và nhấn vào Cài đặt, rồi nhấn vào Thông tin cá nhân và tài khoản.

5

Nhấn vào Tên.

[external_link offset=2]

6

Nhập tên và nhấn vào Xem lại thay đổi.

7

Nhập mật khẩu và nhấn vào Lưu thay đổi.

Nếu bạn gặp sự cố khi đổi tên, hãy điền vào mẫu này để cho chúng tôi biết. Bạn chỉ có thể đổi tên 60 ngày một lần.

[external_footer]

Scores: 4.3 (15 votes)