Hướng dẫn sử dụng iPhone

hình ảnh apple
Hướng dẫn sử dụng iPhone

Chụp bức ảnh đẹp nhất

Sử dụng iPhone của bạn để chụp những bức ảnh và quay các video tuyệt vời phản ánh phong cách và khả năng sáng tạo của bạn. Từ một bức ảnh đơn giản tới một video chế độ Điện ảnh – bạn có thể thực hiện tất cả bằng camera của iPhone.

Chụp những bức ảnh và quay các video tuyệt vời

[external_link_head]
Hướng dẫn sử dụng iPhone

Giữ liên lạc

Sử dụng iPhone để chia sẻ trải nghiệm và kết nối theo nhiều cách mới.

[external_link offset=1]

Duy trì kết nối

Hướng dẫn sử dụng iPhone

Tìm sự tập trung của bạn

Sử dụng các tính năng của iPhone như Tập trung và Thời gian sử dụng để giúp bạn giảm sao lãng, quản lý thời gian và duy trì sự tập trung của bạn.

Duy trì sự tập trung

[external_link offset=2]
Hướng dẫn sử dụng iPhone

Để khám phá Hướng dẫn sử dụng iPhone, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm. Bạn cũng có thể tải về bản hướng dẫn từ Apple Books (khi có sẵn).

[external_footer]

Scores: 4.4 (19 votes)