Hướng dẫn đăng xuất Instagram trên điện thoại, máy tính nhanh nhất

Hướng dẫn đăng xuất Instagram trên điện thoại, máy tính nhanh nhất

Đăng xuất Instagram trên máy tính và điện thoại thực hiện rất đơn giản. Nếu bạn đang tìm cách đăng xuất khỏi Instagram của mình trên các thiết bị này đọc bài viết hướng dẫn đăng xuất khỏi Instagram trên điện thoại, máy tính nhanh nhất dưới đây.

1Cách đăng xuất Instagram khỏi máy tính

– Nhấn hoặc nhấp vào biểu tượng trang cá nhân ở trên cùng bên phải của Instagram.

Hướng dẫn đăng xuất Instagram trên điện thoại, máy tính nhanh nhất

[external_link_head]

– Nhấn hoặc nhấp vào biểu tượng cài đặt ở bên phải tên người dùng của bạn rồi chọn Đăng xuất.

Hướng dẫn đăng xuất Instagram trên điện thoại, máy tính nhanh nhất

2Cách đăng xuất Instagram khỏi Android và iPhone

– Đi đến trang cá nhân của bạn và nhấn vào biểu tượng thanh menu.

[external_link offset=1]

Hướng dẫn đăng xuất Instagram trên điện thoại, máy tính nhanh nhất

– Nhấn vào Cài đặt.

Hướng dẫn đăng xuất Instagram trên điện thoại, máy tính nhanh nhất

– Cuộn xuống cuối trang và nhấn vào Đăng xuất.

Hướng dẫn đăng xuất Instagram trên điện thoại, máy tính nhanh nhất

– Nhấn vào Lúc khác hoặc Ghi nhớ nếu bạn muốn Instagram nhớ thông tin đăng nhập của mình.

[external_link offset=2]

Hướng dẫn đăng xuất Instagram trên điện thoại, máy tính nhanh nhất

– Nhấn vào Đăng xuất.

Hướng dẫn đăng xuất Instagram trên điện thoại, máy tính nhanh nhất

Trên đây là bài viết hướng dẫn đăng xuất khỏi Instagram trên điện thoại, máy tính nhanh nhất. Chúc các bạn thực hiện thành công! [external_footer]

Scores: 4 (13 votes)