Hướng dẫn cài email vào Outlook trên điện thoại Iphone – Email Pro v3 – Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật | MATBAO.NET

cài outlook trên iphone

Hướng dẫn cài email vào Outlook trên điện thoại Iphone – Email Pro v3 - Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật | MATBAO.NET Trần Thế Vinh 23/06/2021 792 lượt xem

[external_link_head]

Sau đây là bài viết huống dẫn cài đặt địa chỉ Email Pro v3 vào ứng dụng Outlook trên thiết bị Iphone (sử dụng hệ điều hành iOS) để bạn có thể kiểm tra email 1 cách nhanh chóng.

Bước 1: Bạn mở ứng dụng Outlook của điện thoại Iphone

Bước 2: Tại Thêm Tài khoản, bạn điền địa chỉ email rồi chọn Thêm Tài khoản

[external_link offset=1]
Hướng dẫn cài email vào Outlook trên điện thoại Iphone – Email Pro v3 - Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật | MATBAO.NET

Bước 3: Bạn chọ IMAP tại phần NÂNG CAO

Hướng dẫn cài email vào Outlook trên điện thoại Iphone – Email Pro v3 - Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật | MATBAO.NET

Bước 4: Điền thông tin

Địa chỉ Email: địa chỉ email

Mật khẩu: (mật khẩu)

Tên hiển thị: Tên hiển thị mà bạn muốn

Mô tả: Mô tả

Hướng dẫn cài email vào Outlook trên điện thoại Iphone – Email Pro v3 - Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật | MATBAO.NET

Bước 5: Sau khi thao tác tại bước 4, bạn mở Sử dụng Thiết đặt Nâng cao và điền thêm thông tin sau:

Máy chủ Thư Đến IMAP

Tên Máy chủ IMAP: proXX.emailserver.vn (XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email Pro v3)

Tên người dùng IMAP: địa chỉ email

Mật khẩu IMAP: (mật khẩu)

[external_link offset=2]

Máy chủ Thư Đi SMTP

Tên Máy chủ SMTP: proXX.emailserver.vn (XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email Pro v3)

Tên người dùng SMTP: địa chỉ email

Mật khẩu SMTP: (mật khẩu)

Hướng dẫn cài email vào Outlook trên điện thoại Iphone – Email Pro v3 - Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật | MATBAO.NET

Bước 6: Chọn Đăng nhập để hoàn tất cài đặt.

Video hướng dẫn cài email vào ứng dụng Outlook trên điện thoại iphone như sau :

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email Pro v3 tại Mắt Bão.


[external_footer]

Scores: 4 (16 votes)