Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên OPPO F1 Plus

anh tren tay oppo f11 danh gia nhanh 1

Để cài đặt màn hình khóa cho OPPO F1 Plus, bạn thực hiện các thao tác ngay dưới đây:

Bước 1: Vào ứng dụng Cài đặt

[external_link_head]

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên OPPO F1 Plus

Bước 2: Chọn Dấu vân tay và mật khẩu

[external_link offset=1]

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên OPPO F1 Plus


  

Bước 3: Chọn Mật khẩu màn hình khóa

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên OPPO F1 Plus


  

Bước 4: Thiết lập loại mật khẩu màn bạn muốn sử dụng, ở đây mình chọn mật khẩu mẫu hình

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên OPPO F1 Plus


  

Bước 5: Nhập 2 lần mật khẩu và nhấn Ok

[external_link offset=2]

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên OPPO F1 Plus


 

Bước 6: Như vậy thiết lập khóa màn hình đã hoàn tất

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên OPPO F1 Plus [external_footer]

Scores: 4.4 (12 votes)