Hình Thiên: Thập Đại Ma Thần sở hữu quyền năng tuyệt đỉnh thời Thượng Cổ Trung Hoa: Họ là ai?

hình thiên

CẬP NHẬT Chủ nhật, 24/02/2019 17:00

  • Thập Đại Ma Thần sở hữu quyền năng tuyệt đỉnh thời Thượng Cổ Trung Hoa: Họ là ai?

    24/02/2019

    [external_link_head] [external_link offset=1]

    Trong số các truyền thuyết về thời thượng cổ của Trung Hoa, bên cạnh những dị thú, thần khí,… thì nổi tiếng nhất không thể không kể đến ma thần với quyền năng tột đỉnh song cũng tàn ác vô cùng. Dưới đây là tên gọi và thân thế lần lượt của mười đại ma thần thượng cổ được ghi chép lại trong “Sơn hải kinh”, bao gồm Xi Vưu, Hình Thiên, Bình Ế, Khoa Phụ, Cộng Công, U Minh Song Thần, Hậu Khanh, Nữ Bạt, U Linh Ngân Tử.

Thập Đại Ma Thần sở hữu quyền năng tuyệt đỉnh thời Thượng Cổ Trung Hoa: Họ là ai? 24/02/2019 17:00

Trong số các truyền thuyết về thời thượng cổ của Trung Hoa, bên cạnh những dị thú, thần khí,… thì nổi tiếng nhất không thể không kể đến ma thần với quyền năng tột đỉnh song cũng tàn ác vô cùng. Dưới đây là tên gọi và thân thế lần lượt của mười đại ma thần thượng cổ được ghi chép lại trong “Sơn hải kinh”, bao gồm Xi Vưu, Hình Thiên, Bình Ế, Khoa Phụ, Cộng Công, U Minh Song Thần, Hậu Khanh, Nữ Bạt, U Linh Ngân Tử.

[external_link offset=2]

[external_footer]

Scores: 4.1 (17 votes)