Word cho Microsoft 365 Word cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Word cho web Word 2021 Word 2021 for Mac Word 2019 Word 2019 for Mac Word 2016 Word 2016 for Mac Word 2013 Word 2010 Word 2007 Xem thêm…Ít hơn

Hiển thị thước

[external_link_head]
 1. Đi tới Xem và chọn Thước.

  Hiển thị thước

 2. Để hiển thị thước đứng

  [external_link offset=1]

  1. Đi tới Tùy chọn tệp > chọn > nâng cao.

  2. Chọn Hiển thị thước đứng trong dạng xem Bố trí In bên dướiHiển thị.

Hiện thước

 1. Đi tới Xem và chọn Thước.

  Hiển thị thước

 2. Nếu thước đứng không hiển thị, hãy đảm bảo bạn đang ở dạng xem Bố trí In. Nếu nó vẫn không hiện, bạn có thể cần phải bật thước.

  1. Đi tới Tùy chọn Word > Dạng xem > (bên dưới Công cụ Tác giả và Kiểm lỗi).

  2. Sau đó, trong hộp thoại Dạng xem, chọn hộp Thước đứng.

   Hiển thị thước

   [external_link offset=2]

Thay đổi đơn vị đo

Bạn có thể thay đổi đơn vị đo được hiển thị trên thước, để thực hiện điều này:

 1. Đi tới Tùy chọn > Word >chung (bên dưới Công cụ Tác giả và Kiểm lỗi).

 2. Trong Hiển thị đơn vị đo theo, hãy chọn đơn vị đo mà bạn muốn sử dụng.

 • Đi tới Xem và chọn Thước.

  Hiển thị thước