Word cho Microsoft 365 Word cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Word cho web Word 2019 Word 2019 for Mac Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Word 2016 for Mac Word Starter 2010 Xem thêm…Ít hơn

Word sẽ đếm số từ trong tài liệu khi bạn nhập. Ngoài ra, Word còn đếm số trang, số đoạn văn, số dòng và số ký tự.

[external_link_head]

Hiển thị số từ

Khi bạn muốn biết số lượng từ, trang, ký tự, đoạn văn hoặc dòng trong một tài liệu, hãy xem thanh trạng thái.


Hiển thị số từ

[external_link offset=1]

Để biết số từ của một phần tài liệu, hãy chọn vùng bạn muốn đếm số từ. Thanh trạng thái sẽ hiển thị số từ của vùng chọn đó và của toàn bộ tài liệu.

Mẹo: Tìm số ký tự, đoạn văn và dòng bằng cách bấm vào mục đếm chữ trong thanh trạng thái.

Hiển thị số từ

Đếm số ký tự, dòng và đoạn văn

Bạn có thể xem số lượng ký tự, dòng, đoạn văn và các thông tin khác trong Word for Mac của bạn, bằng cách bấm vào đếm từ trong thanh trạng thái để mở hộp đếm từ. Trừ khi bạn đã chọn một số văn bản, hãy Word đếm tất cả văn bản trong tài liệu, cũng như các ký tự và hiển thị chúng trong hộp số từ như thống kê.

Hiển thị số từ

Đếm số từ trong một phần tài liệu

Để đếm số từ chỉ trong một phần tài liệu của bạn, hãy chọn văn bản bạn muốn đếm. Sau đó, trên menu công cụ , bấm vào đếm chữ.

Cũng giống như chương trình Word trên máy tính, Word dành cho web đếm từ khi bạn nhập.

[external_link offset=2]

Hiển thị số từ

Nếu bạn không nhìn thấy đếm chữ ở dưới cùng của cửa sổ, hãy đảm bảo bạn đang ở dạng xem Soạn thảo (bấm Sửa Tài liệu > Sửa trong Word dành cho web).

Bấm vào đếm từ để tắt và bật tính năng này.

Hiển thị số từ

Có thể bạn đã nhận thấy rằng Word dành cho web đưa ra số từ gần đúng. Đó là vì Word không đếm từ trong các khu vực như hộp văn bản, đầu trang, chân trang và Đồ họa SmartArt. Nếu bạn cần biết số từ chính xác, hãy bấm vào Mở bằng Word và xem số từ ở cuối cửa sổ tài liệu Word.