Hiển thị hoặc ẩn dấu tab trong Word

Hiển thị hoặc ẩn dấu tab trong Word
 1. Đi tới Tệp >chọn Hiển > hiển thị.

 2. Bên dướiLuôn hiện các dấu định dạng này trên màn hình, hãy chọn hộp kiểm cho mỗi dấu định dạng mà bạn luôn muốn hiển thị bất kể nút Hiện/Ẩn Hiển thị hoặc ẩn dấu tab trong Word đang bật hay tắt. Bỏ chọn bất kỳ hộp kiểm nào cho những hộp kiểm bạn không muốn luôn được hiển thị.

  [external_link_head]

  Hiển thị hoặc ẩn dấu tab trong Word

  [external_link offset=1]
 1. Đi đến Tùy chọn Tệp > tùy > Trí hiển > hiển thị.

 2. Bên dướiLuôn hiện các dấu định dạng này trên màn hình, hãy chọn hộp kiểm cho mỗi dấu định dạng mà bạn luôn muốn hiển thị bất kể nút Hiện/Ẩn Hiển thị hoặc ẩn dấu tab trong Word đang bật hay tắt. Bỏ chọn bất kỳ hộp kiểm nào cho những hộp kiểm bạn không muốn luôn được hiển thị.

  Hiển thị hoặc ẩn dấu tab trong Word

 1. Đi tới Tùy chọn > Word >Xem.

  [external_link offset=2]
 2. Bên dưới mục Hiểnthị ký tự không in, chọn hộp kiểm cho mỗi dấu định dạng mà bạn luôn muốn hiển thị bất kể nút Hiện/Ẩn Hiển thị hoặc ẩn dấu tab trong Word đã được bật hay tắt. Bỏ chọn bất kỳ hộp kiểm nào cho những hộp kiểm bạn không muốn luôn được hiển thị.

  Hiển thị hoặc ẩn dấu tab trong Word

[external_footer]

Scores: 4 (17 votes)