Giang Hồ Ký – Võ Lâm Miễn Phí

1 Key
Võ Lâm Miễn Phí
NPC 
Võ Lâm Truyền Nhân

 • Vị trí: Thất đại thành thị.
 • Chức năng: Đi Minh Nguyệt Trấn (Trùng Sinh).

Võ Lâm Miễn Phí
Nguyệt Ấn

 • Nguồn gốc: BOSS Hoàng Kim & BOSS Độc Cô Kiếm.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, không rớt khi PK. Không thể xếp chồng.
 • Cách sử dụng: Sử dụng sẽ được x2 phần thưởng Nhiệm Vụ Ngày của Giang Hồ Ký.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.

Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Lễ Hộp

 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, bán 0 lượng. Không thể xếp chồng, ném ra.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải vào sẽ tùy chọn nhận thưởng 1 trong 6 Lệnh bài Tính Năng.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày

1 Ruong2
Rương Chân Nguyên

 • Nguồn gốc: Trả nhiệm vụ Giang Hồ Ký nhận được
 • Tính chất: Không giao dịch, bày bán. Xếp chồng 250. Không ném ra, rớt khi PK. Bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Cần 1 Chìa Khóa Thần Bí mở nhận được 50.000 điểm chân nguyên

1 Ruong1
Rương Đại
Hộ Mạch Đơn

 • Nguồn gốc: Trả nhiệm vụ Giang Hồ Ký nhận được
 • Tính chất: Không giao dịch, bày bán. Xếp chồng 250. Không ném ra, rớt khi PK. Bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Cần 1 Chìa Khóa Thần Bí mở nhận được 1000 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)

1 LB
Giang Hồ Lệnh

 • Nguồn gốc:
  • Nhận từ mốc Năng Động 44 và 50 (Khóa, 7 ngày)
  • Mua từ Kỳ Trân Các giá 100 xu (không khóa, 30 ngày)
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 250. Không ném ra, rớt khi PK. Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Trả nhiệm vụ Giang Hồ Ký

1 Key
Chìa Khóa Thần Bí

 • Nguồn gốc:
  • Tham gia tính năng
  • Mua từ Kỳ Trân Các giá 2500 xu
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 250. Không ném ra, rớt khi PK. Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng mở Rương Chân Nguyên và Rương Đại Hộ Mạch Đơn

Phong Thần
Phi Phong
Hồn Thạch

 • Nguồn gốc: Nhận thưởng Giang Hồ Ký
 • Tính chất: Không giao dịch, bày bán, xếp chồng 250 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu dùng để nâng Phi Phong cao cấp tại Thợ Rèn Thần Bí

Phong Thần
Rương Văn
Cương Công

 • Nguồn gốc: Nhận thưởng Giang Hồ Ký
 • Tính chất: Không giao dịch, bày bán, xếp chồng, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải chọn Văn Cương cần dùng

Vật phẩmSố lượngThương Long Văn Cương – Giáp [Cấp 5]1Thương Long Văn Cương – Bính [Cấp 5]1Âm Mộc Văn Cương – Giáp [Cấp 5]1Huyền Thủy Văn Cương – Giáp [Cấp 5]1Thiên Lôi Văn Cương – Giáp [Cấp 5]1Thiên Lôi Văn Cương – Bính [Cấp 5]1Kim Long Văn Cương – Giáp [Cấp 5]1Thanh Mộc Văn Cương – Giáp [Cấp 5]1Mịch Thủy Văn Cương – Giáp [Cấp 5]1Xích Hỏa Văn Cương – Giáp [Cấp 5]1Lạc Lôi Văn Cương – Giáp [Cấp 5]1Phong Thần
Rương Văn
Cương Thủ

 • Nguồn gốc: Nhận thưởng Giang Hồ Ký
 • Tính chất: Không giao dịch, bày bán, xếp chồng, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải chọn Văn Cương cần dùng

  Vật phẩmSố lượngThương Long Văn Cương – Ất [Cấp 5]1Thương Long Văn Cương – Đinh [Cấp 5]1Bàn Long Văn Cương – Giáp [Cấp 5]1Bàn Long Văn Cương – Ất [Cấp 5]1

Scores: 4.7 (17 votes)