Quan Vũ tử trận, vì sao Gia Cát Lượng không hề đau lòng?

0 1614609305476249695309
Quan Vũ là danh tướng của Thục Hán thời kỳ Tam Quốc, từng chém được Hoa Hùng, Nhan Lương, Văn Xú, đi theo Lưu Bị đánh Nam dẹp Bắc, từng được ba thế lực lớn trong thiên hạ lôi kéo, kiêng dè .Sau khi Lưu Bị vượt mặt Tào Tháo tại Hán Trung, để phối hợp với kế hoạch tiến công của Lưu Bị, Quan Vũ lúc bấy giờ đang trấn thủ Kinh Châu đã dẫn quân đi Bắc phạt, có lần ép cho Tào Tháo phải thở không ra hơi .Về sau do liên minh bán đứng, lại thêm thực trạng đạn hết, lương cạn, Quan Vũ bại trận bỏ mình trong thời gian đỉnh điểm của cuộc sống, từ đó Thục Hán bước vào con đường xuống dốc .

Cái chết của Quan Vũ khiến người ta nhìn thấu trăm vẻ của con người, có người vui mừng, có người đau đớn, có người khinh thường, có người cảm khái, có người thấy chẳng ảnh hưởng gì lớn. Muôn vàn thái độ ấy cũng khiến người ta tranh luận không ngớt về cách bố trí của Quan Vũ ở Kinh châu.

Thái độ của quần thần Thục Hán sau khi Quan Vũ chết

Theo miêu tả trong ” Tam quốc diễn nghĩa “, khi Quan Vũ bại trận bỏ mình, Lưu Bị ở Thủ Đô xa xôi không hề biết việc này. Ngay trong đêm hôm đó, Lưu Bị còn đang giải quyết và xử lý công văn, đùng một cái nhìn thấy bóng hình của Quan Vũ đứng dưới đèn. Lưu Bị còn tưởng Quan Vũ đến bẩm báo, còn cố ý đùa với Quan Vũ : ” Hai huynh đệ ta quen nhau đã nhiều năm như vậy rồi, sớm đã không còn độc lạ quân thần, cớ sao hiền đệ còn phải giữ lễ ? “Lưu Bị vừa nói xong, chỉ thấy bóng hình của Quan Vũ hô to : ” Huynh trưởng xin báo thù cho ta ! ” Sau đó Quan Vũ biến mất không còn bóng hình .Lưu Bị ngẩn ngơ, còn tưởng mình nằm mơ nên cũng chẳng hề chú ý, nhưng ba ngày sau ông nhận được tin Quan Vũ bại trận tại Kinh châu, lại không thấy tăm hơi Quan Vũ, sau hai ngày sau cuối cũng biết tin Quan Vũ bị Đông Ngô giết chết tại Mạch Thành .Quan Vũ tử trận, vì sao Gia Cát Lượng không hề đau lòng? - Ảnh 1.Hình ảnh nhân vật Quan Vũ trên phim .Khi ấy Lưu Bị đang xem map địa hình Ích châu, lời của người đưa tin khiến ông ngây như phỗng. Sau khi xác lập lại tin tức hết lần này tới lần khác, ông bèn rút bảo kiếm ra chém lên thớt, hai mắt long lên sòng sọc như muốn lập tức giết chết Tôn Quyền .Người thứ hai nhận được tin là Trương Phi, ông còn tưởng người đưa tin đang đùa với mình, sau khi được Lưu Bị xác nhận lại nghĩ Lưu Bị cũng đang nói đùa. Trương Phi cho rằng Quan Vũ hoàn toàn có thể một mình đánh lại cả vạn người, chỉ có chuyện ông vượt mặt kẻ khác, lấy đâu ra chuyện kẻ khác vượt mặt ông ? Sau đó Trương Phi cáo ốm lui về nhà uống rượu, say tới ba bốn ngày liên tục, ai đến làm phiền đều bị ông mắng chửi .Còn Triệu Vân sau khi nhận được tin, khởi đầu còn luống cuống bồn chồn, nhưng về sau thì thản nhiên gật đầu. Nhờ có năng lực tâm ý can đảm và mạnh mẽ, ông đã trở thành người tiên phong đồng ý hiệu quả này .Gia Cát Lượng sau khi biết tin chỉ bình tĩnh phe phẩy chiếc quạt trên tay, ngoài mặt hay trong lòng đều vẫn vô cùng bình thản, thậm chí còn khi truy điệu Quan Vũ còn không đau lòng chút nào. Quần thần khác của Thục Hán không ít đều sẽ cảm thấy xót xa, nhưng mức độ không được thâm thúy như Lưu Bị, Trương Phi, đa số họ chỉ bộc lộ ngoài mặt .

Kế hoạch Kinh châu của Quan Vũ

Thái độ khác người của Gia Cát Lượng thật ra tương quan tới việc ông và Quan Vũ có tranh chấp tại Kinh châu .Ban đầu khi Lưu Bị mới tiến quân vào Ích Châu, có để lại Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng, Mã Lương, Triệu Vân trấn thủ Kinh Châu, trên danh nghĩa Quan Vũ là người nắm quyền ở Kinh Châu, nhưng trong thực tiễn việc quân sự chiến lược, chính trị tại Kinh Châu lại do mấy người họ cùng nhau giải quyết và xử lý .Vì chiến sự ở tiền tuyến bất lợi, Lưu Bị lại điều động Trương Phi rời Kinh Châu, Gia Cát Lượng và Triệu Vân vào Ích Châu trợ chiến, việc ở Kinh Châu sẽ do Quan Vũ và Mã Lương toàn quyền đảm nhiệm .Quan Vũ tử trận, vì sao Gia Cát Lượng không hề đau lòng? - Ảnh 2.Tranh vẽ Quan Vũ .Kinh Châu là tận tâm của Gia Cát Lượng, cũng là mạch máu của Lưu Bị. Gia Cát Lượng hỏi quan điểm Quan Vũ, xem trong tương lai ông định sắp xếp ra làm sao ? Quan Vũ cho rằng Kinh Châu đất đai to lớn, dựa vào sự dũng mãnh của mình, mặc dầu Tào Tháo hay Tôn Quyền kêu gọi hàng loạt lực lượng tiến công cũng sẽ không chiếm được gì .Gia Cát Lượng cho rằng Quan Vũ quả thật có năng lượng này, nhưng sức mạnh của phía Tào Tháo và Đông Ngô cũng không yếu, bèn đề xuất Quan Vũ quan hệ tốt với Tôn Quyền, hai nhà cùng chống lại Tào Tháo mới là thượng sách .

Lúc này Quan Vũ đáp lại Gia Cát Lượng một cách rất khinh thường, rằng quân sư cứ tha hồ yên tâm, trong thời gian ngắn Tào Tháo không có khả năng ngóc đầu trở dậy, Tôn Quyền cũng chỉ là con chó canh thành không đáng bận tâm, cho dù hai nhà bọn họ có bắt tay lại tấn công, ta cũng có khả năng chia binh lực để chống lại.

Gia Cát Lượng nghe xong không nói thêm gì, người quân sư có tính thận trọng này chỉ còn cách tìm đến Mã Lương. Mã Lương có quan hệ rất tốt với Gia Cát Lượng, cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc ở Kinh Châu, Quan Vũ sẽ bằng lòng nể mặt ông đôi phần .Gia Cát Lượng kỳ vọng Mã Lương giữ mối quan hệ thân thiện với Đông Ngô, khi Open bất lợi về chiến sự hoặc đứng trước áp lực đè nén quá lớn, nhớ phải viết thư xin quan điểm đối sách từ Lưu Bị. Sau khi Mã Lương gật đầu đồng ý chấp thuận, Gia Cát Lượng mới dẫn quân vào Thục .

Quan Vũ chết không oan, Gia Cát Lượng không cần phải đau lòng

Về sau, việc Gia Cát Lượng lo ngại cũng vẫn xảy ra. Tuy Quan Vũ nhờ vào sức mạnh quân sự chiến lược khiến cho Tào Nhân đang chiếm cứ vùng Tương Phàn phải cuống cuồng bỏ chạy, nhưng trên trong thực tiễn lại không hề đuổi được ông ta ra khỏi Kinh Châu .Quan Vũ tử trận, vì sao Gia Cát Lượng không hề đau lòng? - Ảnh 3.Hình ảnh nhân vật Quan Vũ trên phim .Lúc này Tôn Quyền quan ngại Quan Vũ sẽ dẫn tướng sĩ Kinh Châu men theo đường sông đánh xuống Giang Đông, cử hẳn sứ giả tới Kinh Châu xin kết làm thông gia, kỳ vọng con trai mình hoàn toàn có thể lấy con gái của Quan Vũ, dùng cách kết thông gia nhằm mục đích suy đoán thái độ của Quan Vũ so với Giang Đông .Cách vấn đáp của Quan Vũ lại khiến tổng thể mọi người kinh ngạc. Ông không những không chấp thuận đồng ý việc kết thông gia, còn nói trước mặt sứ giả của Đông Ngô rằng con gái của hổ sao hoàn toàn có thể gả cho con trai của chó ? Việc này khiến cho Tôn Quyền mất hết mặt mũi .Sau khi sứ giả báo lại không sót từ nào lời lẽ của Quan Vũ cho Tôn Quyền, liên minh Lưu – Tôn đã trọn vẹn rạn nứt, thậm chí Tôn Quyền còn lệnh cho Đại đô đốc của Đông Ngô là Lã Mông đóng quân ở vùng biên giới Kinh Châu. Sau khi biết tin, Quan Vũ cũng san bớt quân ở tiền tuyến đến sắp xếp phòng thủ ở biên thuỳ Kinh Châu .Tào Tháo vốn đang bị Quan Vũ chèn ép gắt gao, sau khi nhận được tin tức, đùng một cái nghĩ ra một kế. Ông phái sứ giả đi sứ Đông Ngô, chuẩn bị sẵn sàng lấy cả Kinh Châu để bộc lộ lòng thành, đổi lấy việc phía Đông Ngô xuất binh tới Kinh Châu, hai bên cùng nhau chèn ép Lưu Bị .Sứ giả của Tào Tháo vừa mới trình diễn kế hoạch, Tôn Quyền đã sốt sắng đồng ý chấp thuận. Vậy là hai bên cùng trao đổi sách lược .Cuối cùng quyết định hành động Tào Nhân sẽ giam chân đại quân của Quan Vũ ở Phàn Thành, Đông Ngô thừa cơ đánh úp Kinh Châu, đợi sau khi Đông Ngô thành công xuất sắc thì sẽ đánh lên phía Bắc, cùng Tào Nhân vây hãm hủy hoại Quan Vũ, ở đầu cuối phân loại Kinh Châu .Quan Vũ đang chiến đấu ác liệt với Tào Nhân ở tiền tuyến, không hề hay biết Đông Ngô đã chấm hết quan hệ với Thục Hán và cho xuất quân, còn chưa giành được Phàn Thành đã nhận tin Kinh Châu rơi vào tay giặc, con đường luân chuyển lương thực đã bị cắt đứt .Quan Vũ tử trận, vì sao Gia Cát Lượng không hề đau lòng? - Ảnh 4.Tranh vẽ Quan Vũ .Trong phút chốc, ý thức của binh sĩ Quan Vũ trở nên rối loạn, có vô số binh sĩ bỏ lại ông. Quan Vũ đành phải dẫn theo Quan Bình và thân binh phá vòng vây, nhưng lại bị giết chết tại Mạch Thành .Tư tưởng của Quan Vũ sự không tương đồng với Gia Cát Lượng, thậm chí còn gây nên tổn thất không hề bù đắp cho Thục Hán, cho chính Gia Cát Lượng. Quan Vũ chết cũng không oan, Gia Cát Lượng hiển nhiên không cần phải đau lòng trước cái chết của ông .

Gia Cát Lượng tuy là một văn nhân, nhưng tầm nhìn chiến lược, mưu lược của ông thậm chí có thể gọi là đỉnh cao của thời đại.

Những đề xuất Gia Cát Lượng đưa ra đều tốt vì xuất phát từ tham vọng lý tưởng và chức vụ của ông, nếu như Quan Vũ chịu nghe lời khuyên, trọn vẹn thực thi theo nhu yếu của Gia Cát Lượng, có lẽ rằng Kinh châu sẽ không mất, thậm chí còn bản thân Quan Vũ cũng sẽ không chết .Khổ nỗi tính Quan Vũ kiêu ngạo, tính cách này giúp ông trở thành một danh tướng, nhưng cũng là một khuyết điểm chí mạng của ông, sau khi bị bắt thậm chí còn còn không có thời cơ chống cự, quả thật đáng tiếc .Từ kết cục của Quan Vũ, hoàn toàn có thể nhận ra một người không những cần phải có năng lượng, mà quan trọng hơn nữa là cần phải biết tiếp thu quan điểm. Suy cho cùng IQ của một người hạn chế, trí mưu trí của nhiều người tập hợp lại mới hoàn toàn có thể giúp mình có được thời cơ tăng trưởng tốt hơn, mới hoàn toàn có thể giúp tập thể đi được xa hơn .

Scores: 4.8 (20 votes)