Ghép thiết bị Bluetooth trong Windows

cach bat bluetooth tren laptop

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng PC chạy Windows 10 của bạn hỗ trợ Bluetooth. Để biết thêm thông tin về cách kiểm tra, hãy xem mục Khắc phục sự cố với Bluetooth trong Windows 10. Nếu bạn cần trợ giúp khi thêm thiết bị mà không có chức năng Bluetooth, hãy xem mục Thêm thiết bị vào PC chạy Windows 10.

Bật Bluetooth

Sau khi bạn đã kiểm tra PC chạy Windows 10 của mình hỗ trợ Bluetooth, bạn sẽ cần bật tính năng này. Cách thực hiện như sau:

[external_link_head]

Trong Cài đặt

Chọn bắt đầu > thiết đặt > thiết bị > Bluetooth & các thiết bị khác, rồi bật Bluetooth

Bật Bluetooth trong cài đặt

Trong trung tâm hành động

Bạn có thể tìm thấy Trung tâm hành động kế bên thời gian và ngày trong thanh tác vụ. Trên thanh tác vụ, chọn Trung tâm hành động ( hoặc ), sau đó chọn Bluetooth để bật tính năng này. Nếu Bluetooth đã tắt, Bluetooth có thể xuất hiện dưới dạng Chưa kết nối

Nếu bạn không thấy Bluetooth trong trung tâm hành động, bạn có thể thay đổi bằng cách sau:

 • Mở rộng hành động nhanh. Trên thanh tác vụ, hãy chọn trung tâm hành động ( hoặc ) > Mở rộng. Bluetooth  sẽ xuất hiện ở đây. Tính năng sẽ xuất hiện là Bluetooth hoặc Chưa kết nối.

 • Thêm Bluetooth vào trung tâm hành động. Chọn bắt đầu > thiết đặt > hệ thống >thông báo & hành động>hành động nhanh.  Đi đến Thêm hoặc xóa hành động nhanh và bật Bluetooth.

  [external_link offset=1]

Để ghép tai nghe, loa hoặc thiết bị âm thanh Bluetooth khác

 1. Bật thiết bị âm thanh Bluetooth và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện. Cách cài đặt để PC có thể phát hiện thiết bị tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thực hiện. 

 2. Trên PC của bạn, hãy chọn bắt đầu > thiết đặt > thiết bị > Bluetooth & các thiết bị khác > Thêm Bluetooth hoặc thiết bị khác> Bluetooth.  Chọn thiết bị và làm theo hướng dẫn khác nếu chúng xuất hiện, rồi chọn Xong

  Thông thường, thiết bị Bluetooth và PC của bạn sẽ tự động kết nối bất cứ khi nào bạn bật Bluetooth và đặt chúng trong phạm vi phủ sóng của nhau.

Để ghép bàn phím, chuột Bluetooth hoặc thiết bị khác

 1. Bật bàn phím, chuột hoặc thiết bị Bluetooth khác và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện. Cách cài đặt để PC có thể phát hiện thiết bị tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thực hiện.

 2. Trên PC của bạn, hãy chọn bắt đầu > thiết đặt > thiết bị > Bluetooth & các thiết bị khác > Thêm Bluetooth hoặc thiết bị khác > Bluetooth.  Chọn thiết bị và làm theo hướng dẫn khác nếu chúng xuất hiện, rồi chọn Xong.

Để ghép máy in hoặc máy quét Bluetooth

 1. Bật máy in hoặc máy quét Bluetooth và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện. Cách cài đặt để PC có thể phát hiện thiết bị tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thực hiện.

 2. Chọn bắt đầu > thiết đặt > thiết bị   > máy in & quét> Thêm máy in hoặc máy quét. Đợi thiết bị tìm máy in lân cận, sau đó chọn máy in mà bạn muốn sử dụng rồi chọn Thêm thiết bị.

Nếu bạn gặp sự cố cài đặt máy in hoặc máy quét, hãy xem Khắc phục sự cố máy in hoặc Cài đặt và sử dụng máy quét trong Windows 10.

Cách ghép thiết bị Bluetooth bằng cách sử dụng tính năng Ghép nối Swift

Ghép nối Swift trong Windows 10 cho phép bạn nhanh chóng ghép nối thiết bị Bluetooth được hỗ trợ với PC. Nếu thiết bị Bluetooth hỗ trợ tính năng Ghép nối Swift thì bạn sẽ nhận được thông báo khi thiết bị ở gần. Bạn hãy chuyển thiết bị sang chế độ ghép nối để PC có thể phát hiện ra thiết bị.

 1. Bật thiết bị Bluetooth có hỗ trợ tính năng Ghép nối Swift và cài đặt thiết bị để PC có thể phát hiện. Cách cài đặt để PC có thể phát hiện thiết bị tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu thêm.

 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng tính năng Ghép nối Swift, hãy chọn khi được hỏi liệu bạn có muốn nhận thông báo và sử dụng tính năng Ghép nối Swift hay không.

 3. Khi một thông báo xuất hiện cho biết đã tìm thấy thiết bị Bluetooth mới, hãy chọn Kết nối.

 4. Sau khi đã kết nối thiết bị đó, hãy chọn Đóng.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng PC chạy Windows 8 của bạn hỗ trợ Bluetooth.

 1. Bật thiết bị Bluetooth của bạn và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện.

  Cách bạn làm cho nó được phát hiện tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thực hiện.

  [external_link offset=2]
 2. Chọn Bắt đầu > nhập Bluetooth > chọn Cài đặt Bluetooth từ danh sách.

 3. Bật Bluetooth > chọn thiết bị > Ghép đôi.

 4. Làm theo mọi hướng dẫn khác nếu có. Nếu không thấy hướng dẫn nào khác thì có nghĩa là bạn đã hoàn tất và đã kết nối.

Thông thường, thiết bị Bluetooth và PC của bạn sẽ tự động kết nối bất cứ khi nào bạn bật Bluetooth và đặt chúng trong phạm vi phủ sóng của nhau.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng PC chạy Windows 7 của bạn hỗ trợ Bluetooth.

 1. Bật thiết bị Bluetooth của bạn và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện.

  Cách bạn làm cho nó được phát hiện tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thực hiện. Bật thiết bị Bluetooth và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện. Cách cài đặt để PC có thể phát hiện thiết bị tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thực hiện.

 2. Chọn bắt đầu Ghép thiết bị Bluetooth trong Windows > thiết bị và máy in.

 3. Chọn Thêm thiết bị > chọn thiết bị > Tiếp theo.

 4. Làm theo mọi hướng dẫn khác có thể xuất hiện. Nếu không thấy hướng dẫn nào khác thì có nghĩa là bạn đã hoàn tất và đã kết nối.

Thông thường, thiết bị Bluetooth và PC của bạn sẽ tự động kết nối bất cứ khi nào bạn bật Bluetooth và đặt chúng trong phạm vi phủ sóng của nhau. [external_footer]

Scores: 4.9 (20 votes)