Facebook

cach dang ky facebook mien phi tren dien thoai 1 1 1

Đăng nhập tài khoản của bạn

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập, hãy tìm hiểu những điều bạn có thể làm.

[external_link_head]

Làm cách nào để đăng nhập tài khoản Facebook của tôi?

[external_link offset=1]

Làm cách nào để đăng xuất Facebook?

Làm cách nào để thêm hoặc gỡ tài khoản đã lưu trên điện thoại?

Tôi không biết mình có còn tài khoản Facebook hay không.

[external_link offset=2]

Tôi có nhiều hơn một tài khoản Facebook, tôi có thể hợp nhất các tài khoản này không?

Làm cách nào để đảm bảo tôi không mất quyền truy cập tài khoản Facebook của mình?

[external_footer]

Scores: 4.8 (10 votes)