Word cho Microsoft 365 Outlook cho Microsoft 365 PowerPoint cho Microsoft 365 Word 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 OneNote 2016 OneNote 2013 OneNote 2010 Word 2016 Outlook 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Outlook 2013 Office 365 Business Essentials PowerPoint 2013 Word 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 Office dành cho doanh nghiệp Xem thêm…Ít hơn

Nói là tính năng tích hợp sẵn của Word, Outlook, PowerPoint và OneNote. Bạn có thể sử dụng Nói để đọc to văn bản theo ngôn ngữ trong phiên bản Office của bạn.

[external_link_head]

Văn bản thành giọng nói (TTS) là khả năng phát lại văn bản viết thành giọng nói ở máy tính của bạn. Tùy theo cấu hình và công cụ TTS đã được cài đặt, bạn có thể nghe hầu hết văn bản xuất hiện trên màn hình trong Word, Outlook, PowerPoint và OneNote. Ví dụ nếu bạn sử dụng phiên bản Office tiếng Anh, công cụ TTS tiếng Anh được cài đặt tự động. Để sử dụng tính năng văn bản thành giọng nói trong các ngôn ngữ khác, hãy xem mục Sử dụng tính năng Nói với TTS Đa ngôn ngữ.

Để tìm hiểu cách đặt cấu hình tính năng văn bản thành giọng nói cho Excel, hãy xem mục Chuyển đổi văn bản thành giọng nói trong Excel.

Thêm tính năng Nói vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Bạn có thể thêm lệnh Nói vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trong Word, Outlook, PowerPoint và OneNote bằng cách làm như sau:

  1. Kế bên Thanh công cụ Truy cập Nhanh, hãy bấm Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

    [external_link offset=1]

    Dùng tính năng Nói để đọc to văn bản

  2. Bấm Lệnh Khác.

  3. Trong danh sách Chọn lệnh từ, hãy chọn Tất cả Lệnh.

  4. Cuộn xuống đến lệnh Nói, chọn lệnh này, rồi bấm Thêm.

  5. Bấm OK.

Sử dụng lệnh Nói để đọc to văn bản

Sau khi bạn đã thêm lệnh nói vào thanh công cụ truy nhập nhanh của mình, bạn có thể nghe thấy các từ hoặc khối văn bản được đọc to bằng cách chọn văn bản bạn muốn nghe và sau đó bấm vào biểu tượng nói trên thanh công cụ truy nhập nhanh.

Tìm hiểu thêm

Nghe tài liệu Word của bạn bằng cách đọc to

Nghe thư email Outlook của bạn bằng cách đọc to

[external_link offset=2]

Chuyển đổi văn bản thành giọng nói trong Excel

Đọc chính tả văn bản bằng tính năng Nhận dạng Giọng nói

Công cụ Học tập trong Word

Nghe văn bản được đọc to với Trình tường thuật

Sử dụng phần bổ trợ Save as Daisy cho Word