Download thay đổi nút start trên win 7

Download thay đổi nút start trên win 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • 167.047
 • Tải về

 • Classic Shell Tùy chỉnh menu Start, nút Start
 • Classic Shell 4.3.1 là một tập hợp các tính năng đã có sẵn trong các phiên bản cũ của Windows nhưng đã bị loại bỏ. Công cụ có thể tùy chỉnh menu Start và nút Start cho Windows 7 và Windows 8…
 • Xếp hạng: 4 · 7 Phiếu bầu
 • Sử dụng: Miễn phí
 • 34.095
 • Tải về

 • Sử dụng: Miễn phí
 • 28.746
 • Tải về

 • Sử dụng: Miễn phí
 • 18.429
 • Tải về

 • Sử dụng: Miễn phí
 • 6.053
 • Tải về

[external_link_head] [external_link offset=1]
 • Start Menu 7 3.6
 • Start Menu 7 là một tiện ích miễn phí thay thế menu Start chuẩn của Windows, các thành phần trên menu được sắp xếp theo ABC giúp cho việc sử dụng dễ dàng và khả năng tìm kiếm tốt hơn.
 • Xếp hạng: 5 · 7 Phiếu bầu
 • Sử dụng: Miễn phí
 • 5.578
 • Tải về

 • Sử dụng: Miễn phí
 • 4.451
 • Tải về

 • Sử dụng: Miễn phí
 • 3.097
 • Tải về

[external_link offset=2]
 • Quyết định thay đổi cuộc đời for Android Sách kỹ năng sống
 • Trong cuộc sống, không ít lần bạn phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn khi phải quyết định một vấn đề nào đó. Có lúc bạn chỉ dựa theo cảm tính của mình, nhưng có những quyết định quan trọng mà bạn cần phải suy nghĩ và cân nhắc…
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu

 • Cách đổi hình nền ảo trên Zoom
 • Hình nền ảo (Virtual Background) cho phép hiển thị ảnh hay video bất kỳ làm phông nền trong khi họp và học trực tuyến trên Zoom Meeting. Vậy làm sao để bật chức năng này và cách sử dụng nó?
 • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu

[external_footer]

Scores: 4.3 (15 votes)