Đồng bộ danh bạ trên thiết bị Galaxy với tài khoản Google

Đồng bộ danh bạ trên thiết bị Galaxy với tài khoản Google

Cách xem danh bạ đã đồng bộ với tài khoản Google Click to Expand

Bất cứ khi nào bạn tạo một liên hệ mới trên điện thoại của mình, bạn có thể chọn nơi lưu. Nếu bạn chọn tài khoản Google và lưu một số liên lạc mới, nó sẽ đồng bộ hóa với các số liên lạc trong tài khoản Google của bạn và bạn cũng có thể xem trên trang web của Google. Để xem các liên hệ đã đồng bộ hóa với tài khoản Google, hãy làm theo các bước bên dưới. 

[external_link_head]

Bước 1. Truy cập trang web của Google thông qua trình duyệt web.

[external_link offset=1]

Bước 2. Khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google của mình, chọn biểu tượng Hồ sơ.     

Bước 3. Nhấn vào Quản lý tài khoản Google của bạn. 

Bước 4. Nhấn vào Mọi người và chia sẻ và chọn Danh bạ.    

[external_link offset=2]

Bước 5. Bạn sẽ có thể xem tất cả thông tin liên hệ đã được lưu vào tài khoản Google của mình.

Lưu ý: Vị trí của danh bạ và tên menu trên trang web của Google có thể thay đổi theo chính sách của Google.

[external_footer]

Scores: 5 (17 votes)