Đổi số thành chữ trong Excel

Đổi số thành chữ trong Excel

Thường xuyên xử lý và tính toán dữ liệu với bảng tính Excel, nếu với dữ liệu liên quan đến tiền tệ thì việc muốn đổi số thành chữ sẽ rất nhiều. Các bạn cũng có thể thủ công ngồi nhập chữ từ những con số, nhưng nếu với dữ liệu nhiều và đòi hỏi độ chính xác các bạn không thể ngồi nhập thủ công được. Các bạn có thể cài đặt phần mềm vnTools để giúp các bạn đổi số thành chữ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Bài viết hướng dẫn cách đổi số thành chữ trong Excel 2010 bằng phần mềm vnTools, với Excel 2007 và Excel 2013 các bạn có thể thao tác tương tự.

[external_link_head]

Bước 1: Các bạn cần tải và cài đặt phần mềm vnTools vào hệ thống.

https://webcongnghe247.com/uploads/2017/11/24/vntools_120.rar

Bước 2: Thêm Add-in vào Excel.

1. Trên thanh công cụ của Excel các bạn chọn File -> Options.

Đổi số thành chữ trong Excel

2. Tại menu bên trái Excel Options các bạn chọn Add-ins.

Đổi số thành chữ trong Excel

3. Trong phần Manage các bạn chọn Excel Add-ins và chọn Go.

Đổi số thành chữ trong Excel

4. Các bạn chọn tiếp Browse trong hộp thoại Add-ins.

[external_link offset=1]

Đổi số thành chữ trong Excel

5. Trong hộp thoại Browse của Excel các bạn tìm đến file chứa thư mục cài đặt của vnTools và chọn file Ufunctions.xlam. Sau đó nhấn OK.

Đổi số thành chữ trong Excel

6. Đánh dấu vào ô vuông trước NTD’s Tools và chọn OK.

Đổi số thành chữ trong Excel

Vậy là các bạn đã thêm vnTools vào Excel.

Đổi số thành chữ trong Excel

Bước 3: Sử dụng vnTools để chuyển đổi số thành chữ.

1. Chuyển đổi số thành chữ theo Tiếng Việt.

Các bạn chọn ô cần số cần chuyển đổi sau đó trong tab vnTools các bạn chọn Đổi số thành chữ (VN).

Đổi số thành chữ trong Excel

Xuất hiện hộp thoại Number to Text (VN) các bạn chọn đơn vị trong Đ/vị chính, phụ sau đó nhấn vào biểu tượng dấu trong phần Ô chứa kết quả.

Đổi số thành chữ trong Excel

Sau đó xuất hiện một hộp thoại nhỏ, các bạn chọn vào ô muốn chứa kết quả trong Excel và nhấn vào biểu tượng trong hộp thoại.

Đổi số thành chữ trong Excel

Hộp thoại đầy đủ của Number to Text (VN) xuất hiện các bạn chọn VND().

Đổi số thành chữ trong Excel

Kết quả sẽ được như sau:

Đổi số thành chữ trong Excel

[external_link offset=2]

2. Chuyển đổi thành chữ theo Tiếng Anh.

Các bạn thực hiện tương tự như chuyển đổi thành chữ theo Tiếng Việt nhưng thay vì chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì các bạn chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).

Đổi số thành chữ trong Excel

Kết quả như sau:

Đổi số thành chữ trong Excel

3. Các bạn cũng có thể sử dụng hàm trực tiếp.

Có các hàm chuyển đổi như sau:

=VND(số cần đổi): đổi số thành chữ theo Tiếng Việt.

=VND(số cần đổi, true): đổi số thành chữ theo Tiếng Việt có chữ “đồng” phía cuối của chữ.

=USD(số cần đổi): đổi số thành chữ theo Tiếng Anh.

=USD(số cần đổi, true): đổi số thành chữ theo Tiếng Anh có chữ “Dollar” ở phía cuối chữ.

Ví dụ: =VND(A8).

Kết quả sẽ như sau:

Đổi số thành chữ trong Excel

Như vậy với phần mềm vnTools, các bạn có thể nhanh chóng có thêm Add-in vào Excel giúp các bạn đổi số thành chữ một cách nhanh chóng và chính xác. Chúc các bạn thành công! [external_footer]

Scores: 4 (19 votes)