Định dạng khổ giấy A4 và canh lề trái, phải, trên, dưới trong Microsoft Office Word | DAMMIO

cách chọn khổ giấy a4 trong word 2010

Khi bạn tạo mới một văn bản trong Word thì khổ giấy mặc định là kiểu Letter có kích thước 21.59 cm x 27.94 cm, để định nghĩa khổ giấy A4 và canh lề theo ý muốn, bạn có thể dùng chức năng Page Setup.

Mở Page Setup

Có nhiều cách khác nhau để ở Page Setup, cách đầu tiên đó là bạn chọn Tab Page Layout, sau đó chọn biểu tượng Margins, chọn tiếp mục Custom Margins ở cuối cùng.

[external_link_head]

Định dạng khổ giấy A4 và canh lề trái, phải, trên, dưới trong Microsoft Office Word | DAMMIO

Cách thứ hai để có thể Page Setup đó là bạn chọn mục Tab File -> sau đó chọn Page Setup, nếu không thấy mục này thì chọn Print, tìm dòng gạch chân Page Setup ở dưới cùng.

[external_link offset=1]

Định dạng khổ giấy A4 và canh lề trái, phải, trên, dưới trong Microsoft Office Word | DAMMIO

Chỉnh khổ A4 và canh lề bằng Page Setup

Khổ A4

Sau khi mở Page Setup, bạn có thể thực hiện chỉnh khổ giấy A4 bằng cách chọn Tab Pager, chọn mục A4 như hình.

Định dạng khổ giấy A4 và canh lề trái, phải, trên, dưới trong Microsoft Office Word | DAMMIO

Canh lề

Để canh lề, bạn chọn Tab Margins và điều chỉnh canh lề Top, Left, Right, Bottom. Lưu lề trái (Left) phải rộng hơn 1 tý so với các lề còn lại do chúng ta phải chừa một khoảng để bấm ghim hoặc làm gáy sách. Ví dụ, lề trái là 3 cm, các lề còn lại là 2 cm.

Định dạng khổ giấy A4 và canh lề trái, phải, trên, dưới trong Microsoft Office Word | DAMMIO

Nếu bạn không thấy đơn vị là cm mà chỉ thấy là inch (ví dụ: 1″) thì bạn có thể điều chỉnh lại đơn vị đo trong Word, hãy tham khảo phần Chỉnh đơn vị chiều dài ở thanh thước ở bài Hiển thị thanh thước (Ruler) trong chương trình Microsoft Office Word để biết cách dùng đơn vị đo là cm hoặc mm.

[external_link offset=2]

Khổ giấy dọc/ngang

Bạn có thể điều chỉnh khổ giấy theo chiều dọc(Portrait) hoặc ngang (Landscape) bằng cách chỉnh ở mục Orientation ở ngay Tab Margins.

Định dạng khổ giấy A4 và canh lề trái, phải, trên, dưới trong Microsoft Office Word | DAMMIO

Sau khi thực hiện xong, bạn chọn OK để lưu lại thay đổi về khổ giấy và lề giấy trong Word. Chúc bạn thực hiện thành công! [external_footer]

Scores: 4.4 (11 votes)