Điện thoại phổ thông, nghe gọi bàn phím | Chính hãng, GIÁ RẺ 08/2021 – Thegioididong.com

Điện thoại phổ thông, nghe gọi bàn phím | Chính hãng, GIÁ RẺ 08/2021 – Thegioididong.com

Chọn địa chỉ nhận hàng

Đóng

[external_link_head]

Vui lòng đợi trong giây lát…

 • Nokia 8000 4G 0908603917₫

  Màn hình 2.8″, 16 triệu màu

  Camera sau 2 MP

  2 Nano SIM, Hỗ trợ 4G

  Thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa 32 GB

  Pin 1500 mAh

  So sánh

 • Nokia 6300 4G 0908603917₫

  Màn hình 2.4″, 16 triệu màu

  Camera sau VGA (480 x 640 pixels)

  2 Nano SIM, Hỗ trợ 4G

  Thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa 32 GB

  Pin 1500 mAh

  So sánh

 • Nokia 0908603917₫

  Màn hình 2.4″

  Camera sau VGA (480 x 640 pixels)

  2 SIM thường, Hỗ trợ 2G

  Thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa 32 GB

  Pin 1200 mAh

  So sánh

 • Nokia 110 4G 810.000₫

  Màn hình 1.8″, 65.536 màu

  Camera sau 0.08 MP

  2 Nano SIM, Hỗ trợ 4G

  Thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa 32 GB

  Pin 1020 mAh

  So sánh

 • Nokia 0908603917₫

  Màn hình 2.4″, 65.536 màu

  Camera sau 0.3 MP

  2 SIM thường, Hỗ trợ 2G

  [external_link offset=1]

  Thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa 32 GB

  Pin 1020 mAh

  So sánh

 • Nokia 105 4G 710.000₫

  Màn hình 1.8″, 65.536 màu

  2 Nano SIM, Hỗ trợ 4G

  Pin 1020 mAh

  So sánh

 • Itel it9200 4G 700.000₫

  Màn hình 2.4″, 262.000 màu

  Camera sau 0.3 MP

  2 Micro SIM, Hỗ trợ 4G

  Thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa 128 GB

  Pin 1900 mAh

  So sánh

 • Nokia 0908603917₫

  Màn hình 2.4″, 65.536 màu

  Camera sau VGA (480 x 640 pixels)

  2 SIM thường, Hỗ trợ 2G

  Thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa 32 GB

  Pin 1020 mAh

  So sánh

 • Nokia 215 4G 650.000₫

  Màn hình 2.4″, 256.000 màu

  2 Nano SIM, Hỗ trợ 4G

  Thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa 32 GB

  Pin 1150 mAh

  So sánh

 • Energizer E0908603917₫

  Màn hình 2.4″, 262.144 màu

  Camera sau 0.3 MP

  2 SIM thường, Hỗ trợ 2G

  Thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa 16 GB

  Pin 1000 mAh

  So sánh

 • Mobell Rock 0908603917₫

  Màn hình 2.4″, 65.536 màu

  Camera sau 0.08 MP

  1 Micro SIM & 1 SIM thường, Hỗ trợ 2G

  Thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa 8 GB

  Pin 5000 mAh

  So sánh

 • Energizer P0908603917₫

  Màn hình 2.8″, 262.144 màu

  Camera sau 0.3 MP

  2 SIM thường, Hỗ trợ 2G

  Thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa 16 GB

  Pin 4000 mAh

  So sánh

 • Masstel Fami P0908603917₫

  Màn hình 2.2″, 262.144 màu

  Camera sau 0.08 MP

  2 SIM thường, Hỗ trợ 2G

  Thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa 16 GB

  Pin 1400 mAh

  So sánh

 • Masstel Play 0908603917₫

  Màn hình 2.4″, 256.000 màu

  Camera sau 0.08 MP

  2 SIM thường, Hỗ trợ 2G

  Thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa 32 GB

  [external_link offset=2]

  Pin 3000 mAh

  So sánh

 • Nokia 0908603917₫

  Màn hình 1.77″, 65.536 màu

  Camera sau QVGA (320 x 240 pixels)

  2 SIM thường, Hỗ trợ 2G

  Thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa 32 GB

  Pin 800 mAh

  So sánh

 • Mobell M529i 490.000₫

  Màn hình 2.4″, 262.000 màu

  Camera sau 0.8 MP

  2 SIM thường, Hỗ trợ 2G

  Thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa 32 GB

  Pin 2500 mAh

  So sánh

 • Energizer E0908603917₫

  Màn hình 2.4″, 65.536 màu

  Camera sau 0.3 MP

  2 SIM thường, Hỗ trợ 2G

  Thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa 8 GB

  Pin 1500 mAh

  So sánh

 • Mobell M0908603917₫

  Màn hình 2.4″, 65.536 màu

  Camera sau 0.3 MP

  2 SIM thường, Hỗ trợ 2G

  Thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa 16 GB

  Pin 1000 mAh

  So sánh

 • Masstel IZI 0908603917₫

  Màn hình 2.4″, 65.536 màu

  Camera sau 0.08 MP

  1 Micro SIM & 1 SIM thường, Hỗ trợ 2G

  Thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa 16 GB

  Pin 2500 mAh

  So sánh

 • Mobell M0908603917₫

  Màn hình 2.8″, 65.536 màu

  Camera sau VGA (480 x 640 pixels)

  2 SIM thường, Hỗ trợ 2G

  Thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa 32 GB

  Pin 1800 mAh

  So sánh

Bạn vui lòng chờ trong giây lát… [external_footer]

Scores: 4.9 (13 votes)