Dấu Ấn

các ấn chú trong naruto

Ấn (印; Tiếng Việt “Dấu tay” hay “Kết ấn”) được dùng để thực hiện Nhẫn thuật, Ảo thuật và một số thuật bí mật khác ngoài Thể thuật. Số lượng Chakra cần thiết để thực hiện được thông qua thao tác dấu ấn. Các dấu ấn đều có trình tự khác nhau nến muốn thực hiện một cách hoàn hảo phải ghi nhớ rõ từng dấu ấn.

Có một số thuật đòi hỏi phải thực hiện rất nhiều thao tác dấu ấn nhưng có một số Ninja có thể rút ngắn lại còn hai hoặc một để thực hiện thuật tương tự. Ví dụ như, Thủy Độn: Thủy Long Đạn, thuật này đòi hỏi phải thực hiện 44 ấn để sử dụng, một Jounin cũng khó mà thực hiện hoàn hảo. Tuy nhiên, Senju Tobirama, Hokage Đệ nhị chỉ cần dùng một con dấu để thực hiện, đó là điểm nổi bật làm cho ông trở thành một huyền thoại.

[external_link_head]

Có những trường hợp một số Shinobi có thể thực hiện ấn chỉ bằng một tay và rất hiếm người làm được, hiện giờ chỉ có HakuGuren làm được.

Ấn Cơ Bản[]

Có 12 dấu ấn cơ bản, tên của mỗi ấn được gọi theo tên 12 cung Hoàng Đạo của Trung Quốc.

1. Dậu (酉, Tori)

2. Hợi (亥, I)

3. Tuất (戌, Inu): Dấu ấn này thường được thấy trong bộ phim có các nhân vật sử dụng Băng Độn hoặc Phong Độn của Danzo

4. Thìn (辰, Tatsu)

[external_link offset=1]

5. Sửu (丑, Ushi)

6. Dần (寅, Tora: Ấn này thường dùng trong Hỏa Độn

7. Tỵ (巳, Mi): Ấn này được dùng rất nhiều trong Thổ Thuật và Mộc Thuật.

8. Tý (子, Ne): Dấu ấn này thường dùng với Thuật Bắt Bóng của Dòng Họ Nara

9. Ngọ (午, Uma)

10. Thân (申, Saru)

11. Mão (卯, U)

12. Mùi (未, Hitsuji)

Một Số Dấu ấn khác[]

Bên cạnh 12 ấn cơ bản đó, thì có một số dấn ấn chỉ sử dụng cho một thuật nhất định.

Chẳng hạn với Đa trọng Ảnh phân thân thì 2 ngón tay trỏ và giữa ở mỗi tay sẽ chắp lại (không đan vào nhau) theo hình chữ thập, hay chắp tay kiểu cầu Phật giống như Gaara.

Đập Tay[]

Ấn này rất đặc biệt được sử dụng trong một số thuật, ví dụ như Thủy Độn: Thủy Long Đạn của Hokage Đệ nhị, người dùng chỉ cần đập 2 tay vào nhau để thực hiện thuật.

Dấu ấn Triệu Hồi[]

Ấn này thường dùng để Triệu Hồi. Để triệu hồi, người dùng cần dùng máu để hiến thế linh vật triệu hồi, sau đó kết theo thứ tự:

Hợi > Tuất > Dậu > Thân > Mùi.

[external_link offset=2]

Thuật triệu hồi là một dạng thuật thời không vì vậy có một số trường hợp đặc biệt chỉ cần máu mà không cần kết ấn.

Ví dụ Orochamru, khi đã bị phong ấn nhẫn thuật nhưng vẫn có thể dùng được thuật này (nếu đủ Chakra)

Ấn của Haku[]

Dấu ấn này được Haku sử dụng cho thuật Thiên Sát Thủy Phi, dấu ấn này hoàn toàn khác với các dấu ấn khác, Haku thực hiện bằng 1 tay.

Thuật Ma Kính Thủy Tinh có thể thực hiện với bằng 1 tay.

Ấn Thuật Điều khiển tâm trí[]

Gia tộc Yamanaka sử dụng ấn này để thực hiện bí thuật của họ.

Chuyển Tâm ThuậtGiao Hoán Cơ Thể Thuật. Có một số dấu ấn có thể giải Thuật Chuyển Tâm Thuật và quay về cơ thể ban đầu.

Thuật chuyển đổi cơ thể của dòng họ Yamanaka

Dấu Ấn Phân Thân Chi Katon[]

Katon: Ruyka no jutsu

Fuuton:Chou Odama Rasen-Shuriken

[external_footer]

Scores: 4.8 (19 votes)