Đặt tab trong bảng

Đặt tab trong bảng

Để tab văn bản bên trong một ô của bảng

Bấm hoặc nhấn vào trước văn bản hoặc số bạn muốn thu nhỏ, rồi nhấn CTRL+TAB.

Để đặt một điểm dừng tab

 1. Đi tới Trang đầu, rồi chọn công cụ khởi động hộp thoại Đoạn Đặt tab trong bảng.

  [external_link_head]
 2. Chọn Tab.

 3. Trong trường Vị trí điểm dừng tab, nhập số đo mà bạn muốn đặt điểm dừng tab.

 4. Chọn căn chỉnh.

 5. Chọn một Đường chỉ dẫn nếu bạn muốn.

 6. Chọn Đặt.

 7. Chọn OK.

  [external_link offset=1]

Đặt tab trong bảng

 1. Đi tới Trang đầu, rồi chọn công cụ khởi động hộp thoại Đoạn Đặt tab trong bảng.

 2. Chọn Tab.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn một điểm dừng tab và chọn Xóa.

  • Chọn Xóa Tất cả để loại bỏ tất cả điểm dừng tab.

 4. Chọn OK.

Để tab văn bản bên trong một ô của bảng

Bấm hoặc nhấn vào trước văn bản hoặc số bạn muốn thu nhỏ, rồi nhấn CTRL+TAB.

Để đặt một điểm dừng tab

 1. Đi tới Định > Tab.

 2. Trong trường Điểm dừng tab, nhập số đo vào nơi bạn muốn có điểm dừng tab.

 3. Chọn Căn chỉnh.

  [external_link offset=2]
 4. Chọn một Đường chỉ dẫn nếu bạn muốn.

 5. Chọn Đặt tab trong bảng để đặt tab.

 6. Chọn OK.

Đặt tab trong bảng

 1. Đi tới Định > Tab.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xóa một điểm dừng tab duy nhất, hãy chọn điểm dừng tab, rồi chọn Đặt tab trong bảng.

  • Để xóa tất cả các tab, hãy chọn Xóa Tất cả

 3. Chọn OK.

[external_footer]

Scores: 4.9 (17 votes)