Tùy thuộc vào bạn đang sử dụng Gmail trên thiết bị nào, bạn có thể đăng xuất khỏi Gmail, xóa Tài khoản Google của bạn hoặc chuyển đổi giữa các tài khoản khác nhau.

Đăng xuất trên máy tính

  1. Mở Gmail.
  2. Ở phía trên bên phải, hãy nhấp vào ảnh của bạn.
  3. Nhấp vào Đăng xuất hoặc Đăng xuất khỏi tất cả tài khoản.

Đăng xuất khỏi máy tính khác

Nếu bạn quên đăng xuất khỏi email của mình trên máy tính khác thì bạn có thể đăng xuất khỏi Gmail từ xa. Đăng xuất khỏi thiết bị bạn không còn sử dụng.

Mẹo: Nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng hoặc máy tính dùng chung, hãy đăng xuất khỏi Tài khoản Google của bạn trước khi rời khỏi máy tính. Tìm hiểu thêm về cách đăng nhập an toàn vào Google.

Chuyển đổi giữa tài khoản mà không cần đăng xuất

Bạn có thể sử dụng nhiều tài khoản trên cùng một trình duyệt bằng cách sử dụng tính năng đăng nhập nhiều tài khoản. Sau đó, bạn có thể chuyển đổi giữa các tài khoản của mình mà không cần đăng xuất khỏi tài khoản nào. Tìm hiểu thêm về cách đăng nhập vào nhiều tài khoản.

[external_link offset=2]

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?