Chuyển đổi PDF sang Word – Miễn phí

Chuyển đổi PDF sang Word – Miễn phí

Chuyển đổi PDF sang Word - Miễn phí

Cách chuyển PDF sang Word

[external_link_head]

Kéo thả hoặc nhấn ‘chọn file’ để tải file PDF của bạn lên. Sau đó, phần mềm của chúng tôi sẽ tự chuyển PDF sang Word. Cuối cùng, bạn có thể tải file mới về.

Chuyển đổi PDF sang Word - Miễn phí

Chúng tôi giữ file của bạn an toàn!

[external_link offset=1]

Tất cả các file bạn tải lên và chuyển từ PDF sang Word sẽ được xóa đi trong vòng một tiếng. Xin hãy đọc chính sách riêng tư để biết thêm chi tiết.

Chuyển đổi PDF sang Word - Miễn phí

Hoạt động với Windows, Mac và Linux

Phần mềm để chuyển PDF sang Word của chúng tôi làm việc trong trình duyệt trên mạng. Vì thế, nó hoạt động được với tất cả các hệ thống vận hành.

Chuyển đổi PDF sang Word - Miễn phí

Dễ dàng chuyển PDF sang Word

Chuyển PDF sang Word thường rất khó. Để làm việc này, Smallpdf đã hợp tác với Solid Documents – nhà cung cấp giải pháp tốt nhất thị trường để giúp bạn.

Chuyển đổi PDF sang Word - Miễn phí

[external_link offset=2]

Chuyển PDF sang Word trong giây lát

Cách để chuyển đổi PDF sang Word trực tuyến và miễn phí thật sự quá dễ dàng với công cụ của chúng tôi. Bạn có thể thử ngày trên trang này.

Chuyển đổi PDF sang Word - Miễn phí

Xử lý file trên đám mây

Máy chủ của chúng tôi chuyển file PDF sang Word một khi bạn đã tải file lên đám mây. Vì thế, máy tính của bạn sẽ không bị tốn bất kì tài nguyên nào.

[external_footer]

Scores: 4.5 (16 votes)