CHỨC NĂNG HEADER AND FOOTER TRONG EXCEL

in header trong excel

thao tác MOS

Chức năng này dùng để điền thông tin cho phần đầu trang hoặc cuối trang. Phần này sẽ được lặp lại cho mọi trang trong sheet. Các thông tin trong phần này thường là Tiêu đề tài liệu, người lập, ngày tháng, số trang,… Nếu bạn muốn các bảng báo giá hay chứng từ luôn có những thông tin về công ty, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc mã số thuế để quảng bá cho công ty, và giúp bạn được khách hàng đánh giá là chuyên nghiệp hơn thì bạn không thể không biết đến công cụ này.

Lúc này tab Design của Header and Footer Tools đã hiện ra, trong Header and Footer Elements bạn click vào:

📀Page Number: Hiển thị số trang

📀Number of pages: Hiển thị tổng số của trang được in

📀Current Date : Hiển thị ngày in hiện tại

📀Current Time: Hiển thị thời gian hiện tại in

📀Pictures: Chèn ảnh từ file bên ngoài

📀File Path : Hiển thị đường dẫn và tên tệp của sheet

📀File Name : Hiển thị tên Workbook

📀Sheet Name : Hiển thị tên Sheet

Hoặc các bạn có thể chọn định dạng sẵn cho cả 3 ô Header và 3 ô Footer bằng cách chọn trong nhóm Header and Footer.

Để di chuyển giữa các Header và Footer, bạn ấn Go to Header hoặc Go to Footer

✔️✔️Bước 3: Bạn có thể tùy chọn bằng cách tích vào trong nhóm Options:

Different First Page : một header và footer khác cho trang in đầu tiên.

Different Odd & Even Pages : một header và footer khác cho các trang thừa và còn lại.

Scale with Document : kích cỡ của header và footer. Theo đó thì tài liệu sẽ được thu nhỏ lại khi in. Theo mặc định thì tùy chọn này được kích hoạt.

Align with Page Margins : Các header và footer bên trái sẽ được căn chỉnh với lề trái và các header và footer bên phải sẽ được căn chỉnh với lề phải.

[external_link_head] [external_link offset=1]

✔️✔️Bước 4: Bạn click ra 1 ô khác để tắt tạm chức năng, tiếp tục thao tác khác.

Chúc các bạn thành công CHỨC NĂNG HEADER AND FOOTER TRONG EXCEL

Còn rất nhiều mẹo tin học, các bạn xem ngay tại đây!

[external_link offset=2] [external_footer]

Scores: 4.2 (16 votes)