Chia sẻ video 

 1. Bắt đầu xem video trên youtube.com.

 2. Bên dưới video, hãy nhấp vào biểu tượngChia sẻ Chia sẻ video và kênh - Máy tính.

 3. Bạn sẽ thấy một bảng điều khiển có nhiều cách chia sẻ video đó:
  • Mạng xã hội: Nhấp vào một biểu tượng mạng xã hội (ví dụ: Facebook hay Twitter) để chia sẻ video trên đó.
  • Email: Chọn biểu tượng email để gửi email bằng phần mềm mặc định trên máy tính của bạn.
  • Nhúng: Nhấp vào nút Nhúng để tạo một mã cho phép bạn nhúng video đang xem vào một trang web.
  • Sao chép liên kết: Nhấp vào nút Sao chép để sao chép liên kết đến video mà bạn có thể dán ở nơi khác, chẳng hạn như trong nội dung email.
  • Bắt đầu tại: Để liên kết đến một đoạn cụ thể của video, hãy đánh dấu ô này, rồi nhập thời gian bắt đầu đoạn video đó rồi sao chép đường liên kết. Ví dụ: Để chia sẻ đoạn video bắt đầu từ thời điểm 2 phút 30 giây, hãy chọn hộp này rồi nhập “2:30”.  
  • Bài đăng trên thẻ Cộng đồng: Nếu có quyền sử dụng thẻ Cộng đồng thì bạn có thể chia sẻ video trong bài đăng công khai.

Chia sẻ kênh

 1. Truy cập vào trang kênh. 
 2. Sao chép URL trong thanh địa chỉ của trình duyệt.
 3. Dán URL đó vào bất kỳ nơi nào bạn muốn chia sẻ kênh này.

Nếu bạn là nhà sáng tạo và muốn tạo URL kênh tùy chỉnh để người đăng ký dễ dàng chia sẻ, hãy thêm tên kênh YouTube vào URL nói trên.

[external_link offset=2]

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?