Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K – Khu vực miền Bắc

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K – Khu vực miền Bắc

Post Views: 18,276

Thông thường trong Excel, dấu để phân cách thập phân là dấu chấm “.”, còn phân cách các hàng nghìn, triệu, tỷ là dấy phẩy “,” (theo quy ước đơn vị của Anh, Mỹ). Nhưng chúng ta lại hay dùng ngược lại là dấu phẩy “,” phân cách hàng thập phân và dấu chấm “.” phân cách các nhóm 3 chữ số. Vậy cách thay đổi thiết lập này như thế nào?

[external_link_head]

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K - Khu vực miền Bắc Các bạn chỉ việc vào Start >> Control Panel >> Regional and Language

options >> Customize
, thẻ Number và thiết lập ngược lại là được.

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K - Khu vực miền Bắc

– Decimal symbol: định dạng dấu ngăn cách thập phân

 Digit grouping symbol: định dạng dấu ngăn cách phần nghìn, triệu, tỷ …

[external_link offset=1]

– List separator: định dạng dấu ngăn cách trong công thức.

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K - Khu vực miền Bắc

Khi làm việc trên dữ liệu kiểu Number bạn cần chú ý:

– Nhập thử một số thập phân tại ô nào đó, nếu dấu phân cách thập phân là dấu “,” (phẩy) mà Excel không canh số đó về bên phải thì bạn biết ngay dấu ngăn cách thập phân là dấu “.” (chấm).

– Khi nhập dấu ngăn cách thập phân, bạn nên dùng dấu “.” bên bàn phím số, vì Excel tự biết biến đổi thành “.” hay “,” tùy vào cấu hình Windows.

– Nếu dấu ngăn cách thập phân là dấu “.” thì dấu ngăn cách phần ngàn là dấu “,” (ví dụ: 1,234.55) và dấu ngăn cách đối số trong công thức là dấu “,” (ví dụ: if(a1>b1,0,1)).

– Nếu dấu ngăn cách thập phân là dấu “,” thì dấu ngăn cách phần ngàn là dấu “.” và dấu ngăn cách trong công thức là dấu “;” (chấm phẩy).

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K - Khu vực miền Bắc

Nhiều trường hợp sau khi chọn đúng dấu chấm dấu phẩy trong Control Panel như trên nhưng khi chạy Excel vẫn hiển thị sai. Cách chỉnh như sau:

Vào Excel, chọn Tool >> Option >> International

Chọn như sau: Tick vào Use System Separator

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K - Khu vực miền Bắc

Trong Excel 2010:

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K - Khu vực miền Bắc

[external_link offset=2]

Đánh giá nội dung bài viết

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K - Khu vực miền BắcLoading…

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K - Khu vực miền Bắc

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K - Khu vực miền Bắc

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.

[external_footer]

Scores: 5 (12 votes)