Chèn các ký tự đặc biệt trong văn bản Word

Chèn các ký tự đặc biệt trong văn bản Word

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách chèn các ký tự đặc biệt cho trang văn bản trong Word.

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn ký tự đặc biệt -> vào thẻ Insert -> Symbols -> Symbol -> lựa chọn các ký tự cần chèn:

[external_link_head]

Chèn các ký tự đặc biệt trong văn bản Word

Bước 2: Trường hợp muốn hiển thị nhiều ký tự hơn nữa kích chọn More Symbols:

Chèn các ký tự đặc biệt trong văn bản Word

[external_link offset=1]

Bước 3: Hộp thoại Symbol xuất hiện, lựa chọn nhóm kí tự trong mục Font, thông thường nhóm các ký tự đặc biệt hay sử dụng nằm trong mục Widings:

Chèn các ký tự đặc biệt trong văn bản Word

Bước 4: Lựa chọn ký tự cần chèn -> kích chọn Insert -> nếu muốn chèn thêm các ký tự khác chỉ việc kích chọn vào ký tự đó và chọn Insert, hoặc có thể kích đúp chuột vào ký tự cần chèn.

Chèn các ký tự đặc biệt trong văn bản Word

Bước 5: Nếu không muốn chèn thêm ký tự nào nữa -> kích chọn Close để đóng hộp thoại:

Chèn các ký tự đặc biệt trong văn bản Word

– Kết quả đã chèn được các ký tự vào trong văn bản:

Chèn các ký tự đặc biệt trong văn bản Word

[external_link offset=2]

– Có thể chỉnh sửa màu sắc và cỡ cho ký tự bằng cách lựa chọn các ký tự và sử dụng các tùy chọn trong thanh công cụ nhanh -> kết quả:

Chèn các ký tự đặc biệt trong văn bản Word

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách chèn các ký tự đặc biệt cho văn bản trong Word.

Chúc các bạn thành công! [external_footer]

Scores: 4.5 (14 votes)