Calls blacklist pro – Phần mềm chặn cuộc gọi tốt nhất cho android. | Tinh tế

Calls blacklist pro – Phần mềm chặn cuộc gọi tốt nhất cho android. | Tinh tế

Calls blacklist pro – Phần mềm chặn cuộc gọi tốt nhất cho android.

Phần mềm chặn cuộc gọi không đổ 1 tiếng chuông,không gây giật máy khi bị quấy rầy.Bạn có thể thoải mái hơn khi những kẻ spam bị bỏ xó,ức chế vì chả bao giờ liên lạc được với bạn.

-Tùy chọn danh sách chặn từ nhật ký,danh bạ,tin nhắn hoặc nhập tay.

-Tùy chọn chặn (call,sms) danh sách đen hoặc chặn tất cả lúc bạn không muốn bị làm phiền.

-Tùy chọn hiển thị và không hiện nhật ký chặn từ thanh status.

-Xem lại nhật ký chặn từ ứng dụng.

-Chặn ngay tức khắc ,không tiếng bíp và máy bạn chỉ hiển thị 1 icon status nhỏ để báo và ngay lập tức biến mất.

-Ứng dụng không cản trở thao tác của bạn trên máy.

Calls blacklist pro - Phần mềm chặn cuộc gọi tốt nhất cho android. | Tinh tế

Calls blacklist pro - Phần mềm chặn cuộc gọi tốt nhất cho android. | Tinh tế

Calls blacklist pro - Phần mềm chặn cuộc gọi tốt nhất cho android. | Tinh tế

Calls blacklist pro - Phần mềm chặn cuộc gọi tốt nhất cho android. | Tinh tế

[external_link_head] [external_link offset=1]

calls blacklist pro v1.06

[external_link offset=2]
[external_footer]

Scores: 4.6 (19 votes)