Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google, Internet Explorer laptop, máy tính

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google, Internet Explorer laptop, máy tính

Lịch sử duyệt web được lưu trên laptop, máy tính sẽ làm bộ nhớ tăng lên và đôi khi nó không hữu dụng hay cần thiết phải giữ lại. Bài viết sẽ chỉ cho bạn cách xóa dữ liệu. 

1Trên trình duyệt web Google Chrome

Bước 1: Mở trình duyệt > click chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang ở góc bên phải trên cùng của trình duyệt.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google, Internet Explorer laptop, máy tính

[external_link_head]

Bước 2: Chọn Lịch sử (hoặc ấn phím tắt Ctrl + H) > hiện ra một bảng > chọn dòng Lịch sử trên cùng.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google, Internet Explorer laptop, máy tính

Bước 3: Chọn dòng Xóa dữ liệu duyệt web.

[external_link offset=1]

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google, Internet Explorer laptop, máy tính

Bước 4: Chọn thời gian bạn muốn xóa dữ liệu ở dòng trên cùng bao gồm một ngày trước, tuần trước… hay mọi thứ.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google, Internet Explorer laptop, máy tính

Bước 5: Tích chọn Lịch sử duyệt web. Ngoài ra bạn còn lựa chọn khác như xóa lịch sử tải xuống, xóa bộ nhớ đệm cache… tích dấu v vào ô vuông > chọn Xóa dữ liệu duyệt web.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google, Internet Explorer laptop, máy tính

2Trên trình duyệt web Internet Explorer

Bước 1: Mở trình duyệt web. Click chọn vào biểu tượng hình bánh răng ở góc bên phải trên cùng của trình duyệt.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google, Internet Explorer laptop, máy tính

Bước 2: Click chọn Internet options (tùy chọn internet). Trình duyệt hiện ra bảng lựa chọn, click chọn tiếp thẻ General (Chung), nhìn xuống mục Browsing history (lịch sử duyệt web), chọn tiếp Delete (xóa bỏ).

[external_link offset=2]

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google, Internet Explorer laptop, máy tính

Bước 3: Tích chọn vào ô History (lịch sử), chọn Delete và chọn OK ở bảng Internet options (tùy chọn internet).

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google, Internet Explorer laptop, máy tính

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google, Internet Explorer laptop, máy tính [external_footer]

Scores: 5 (18 votes)