Cách xóa đường viền trong Word 2003 | Vatgia Hỏi & Đáp

Cách xóa đường viền trong Word 2003 | Vatgia Hỏi & Đáp

– Bạn chọnFile=>Options=>Advancedsau đó lăn thanh cuộn đến phầnShow Document Contentvà tích bỏ chọn PhầnShow text boundariesnhư trong hình hướng dẫn sau đó OK:

Cách xóa đường viền trong Word 2003 | Vatgia Hỏi & Đáp

[external_link_head]

Đối với office 2007

Bạn chọn Office button => Word Options => Advanced sau đó lăn thanh cuộn đến phầnShow Document Contentvà tích bỏ chọn PhầnShow text boundariesnhư trong hình hướng dẫn sau đó OK (Sự khác nhau rõ rệt giữa bộ office word 2007 và 2010 chính là tùy chọn thanh công cụFileOffice button. 2 tên khác biệt nhưng 2 nhóm công cụ này có tác dụng giống nhau trong 2 môi trường office khác versions này)

Đối với office 2003:

Chọn menuTool => Optionsdi chuyển chuột để chọn tab công tụViewvà tích bỏ chọn vào lựa chọnText boundaries => OK

[external_link offset=1]

Bạn có thể xem ảnh minh họa bên dưới:

Cách xóa đường viền trong Word 2003 | Vatgia Hỏi & Đáp

– Bạn vào menu Tools > Options >

Cách xóa đường viền trong Word 2003 | Vatgia Hỏi & Đáp

– Chọn thẻ View rồi hủy dấu kiểm trong ô Text boundaries > nhấn OK

[external_link offset=2]

Cách xóa đường viền trong Word 2003 | Vatgia Hỏi & Đáp


Chúc bạn thành công [external_footer]

Scores: 4.8 (17 votes)