Cách viết ngày tháng năm trong tiếng Anh, cách viết tắt dễ nhớ

cách viết ngày tháng tiếng anh trong word

Hướng dẫn chi tiết cách viết ngày tháng năm trong tiếng anh thông dụng nhất giúp bạn dễ dàng ghi nhớ để tránh mắc sai lầm đáng tiếc

Để biết được cách viết ngày tháng năm trong tiếng Anh thì trước hết cùng Đọc tài liệu điểm lại những từ vựng liên quan nhé:

[external_link_head]

Từ vựng về thứ ngày tháng trong tiếng Anh

Từ vựng về các thứ, ngày trong tuần:

1. Thứ 2 trong tiếng anh là gì?

Thứ 2 trong tiếng anh là Monday.

2. Thứ 3 trong tiếng anh là gì?

Thứ 3 trong tiếng anh là Tuesday.

3. Thứ 4 trong tiếng anh là gì?

Thứ 4 trong tiếng anh là Wednesday

4. Thứ 5 trong tiếng anh là gì?

Thứ 5 trong tiếng anh là Thursday

5. Thứ 6 trong tiếng anh là gì?

Thứ 6 trong tiếng anh là Friday

6. Thứ 7 trong tiếng anh là gì?

Thứ 7 trong tiếng anh là Saturday

7. Chủ Nhật trong tiếng anh là gì?

Chủ Nhật trong tiếng anh là Sunday

Từ vựng về các tháng trong năm:

1. Tháng 1 trong tiếng anh là gì?

Tháng 1 trong tiếng anh là January

2. Tháng 2 trong tiếng anh là gì?

Tháng 2 trong tiếng anh là February

3. Tháng 3 trong tiếng anh là gì?

Tháng 3 trong tiếng anh là March

[external_link offset=1]

4. Tháng 4 trong tiếng anh là gì?

Tháng 4 trong tiếng anh là April

5. Tháng 5 trong tiếng anh là gì?

Tháng 5 trong tiếng anh là May

6. Tháng 6 trong tiếng anh là gì?

Tháng 6 trong tiếng anh là June

7. Tháng 7 trong tiếng anh là gì?

Tháng 7 trong tiếng anh là July

8. Tháng 8 trong tiếng anh là gì?

Tháng 8 trong tiếng anh là August

9. Tháng 9 trong tiếng anh là gì?

Tháng 9 trong tiếng anh là September

10. Tháng 10 trong tiếng anh là gì?

Tháng 10 trong tiếng anh là October

11. Tháng 11 trong tiếng anh là gì?

Tháng 11 trong tiếng anh là November

12. Tháng 12 trong tiếng anh là gì?

Tháng 12 trong tiếng anh là December

Từ vựng các ngày trong tháng

Cách viết ngày tháng năm trong tiếng Anh, cách viết tắt dễ nhớ

1st ​First 17th Seventeenth
​2nd Second ​18th Eighteenth
3rd Third ​19th Nineteenth
4th Fourth ​20th Twentieth
5th ​Fifth 21st Twenty-first
​6th ​Sixth 22nd Twenty-second
​7th Seventh ​23rd Twenty-third
​8th Eighth ​24th Twenty-fourth
​9th Ninth ​25th Twenty-fifth
​10th Tenth ​26th Twenty-sixth
​11th Eleventh ​27th Twenty-seventh
​12th Twelfth ​28th Twenty-eighth
​13th Thirteenth ​29th Twenty-ninth
​14th Fourteenth ​30th Thirtieth
​15th Fifteenth ​31th Thirty-first
​16th Sixteenth

Cách viết tắt ngày tháng tiếng Anh

Cách viết tắt ngày tiếng Anh

Thứ hai – Monday được viết tắt là: Mon/Mo.

Thứ ba – Tuesday được viết tắt là:  Tue/Tues/Tu.

Thứ tư – Wednesday được viết tắt là: Wed/We.

Thứ năm – Thursday được viết tắt là: Thu/Th.

Thứ sáu – Friday được viết tắt là: Fri/Fr.

Thứ bảy – Saturday được viết tắt là: Sat/Sa.

Chủ nhật – Sunday được viết tắt là: Sun.

Cách viết tắt tháng tiếng Anh

Tháng 1: January được viết tắt là: Jan.

Tháng 2: February được viết tắt là: Feb.

Tháng 3: March được viết tắt là: Mar.

Tháng 4: April được viết tắt là: Apr.

Tháng 5: May : không viết tắt.

Tháng 6: June được viết tắt là: Jun

Tháng 7: July được viết tắt là: Jul

Tháng 8: August được viết tắt là: Aug.

Tháng 9: September được viết tắt là: Sept hoặc Sep.

[external_link offset=2]

Tháng 10: October được viết tắt là: Oct.

Tháng 11: November được viết tắt là: Nov.

Tháng 12: December được viết tắt là: Dec.

Cách viết ngày tháng năm tiếng Anh chuẩn ngữ pháp

Ngày mùng 1: 1st đọc là First. Ví dụ ngày 1 tháng 9 sẽ viết là: September, 1st.

Ví dụ: Friday, 1st May, 2020

Ngày mùng 2: 2nd đọc là Second.

Ví dụ: 2nd, July, 2020

Ngày mùng 3: 3rd đọc là Third

Ví dụ:: Monday, November 3rd, 2020

Từ ngày mùng 4 -> ngày 30 thì quy ước viết thêm đuôi “ th” sau con số. Ví dụ ngày 4 là 4th, ngày 5 là 5th, ngày 10 là 10th, ngày 30 là 30th. Lưu ý: với những tháng có ngày thứ 31, ví dụ như 31 tháng 8 năm 2020, chúng ta thực hiện cách ghi ngày tháng trong tiếng Anh như sau: 31st, August, 2020.

Cách viết ngày tháng năm tiếng Anh trong word

*Thông thường có 2 cách để viết thứ tự của ngày tháng năm trong tiếng Anh. 

– Thứ nhất, người Việt Nam thường viết ngày/ tháng/ năm ( dd/ mm/ yy); Ví dụ: 20th, April, 2020.

– Thứ hai, người Mỹ thì viết theo thứ tự tháng/ ngày/ năm ( mm/ dd/ yy). Ví dụ: April, 20th, 2020.

*Theo Anh – Anh thì cách viết ngày tháng năm như sau: Thứ, ngày – tháng – năm (day, date – month – year)

Ngày luôn viết trước tháng, có dấu phẩy (,) sau thứ, và bạn có thể thêm số thứ tự vào phía sau (ví dụ: st, th…):

Ví dụ: Wednesday, 6 October 2020 hoặc Wednesday, 6th October 2020.

*Theo Anh – Mỹ thì cách viết ngày tháng năm như sau: Thứ, tháng – ngày, – năm (day, month – date, – year).

​Tháng luôn viết trước ngày, có dấu phẩy (,) sau thứ và ngày.

Ví dụ: Wednesday, October 6, 2020 hoặc Wednesday, October 6th, 2020.

Giới từ đi với ngày tháng năm trong tiếng anh

IN + months/years/decades

ON + days/dates

Ví dụ:

​- in September

​- on Monday

​- in 1991.

​- in the 50’s

Lưu ý: khi nói vào ngày nào trong tháng ta dùng giới từ on: on August 25th.

Trên đây Đọc tài liệu đã tổng hợp cách viết ngày tháng năm trong tiếng Anh, cách viết tắt dễ nhớ giúp bạn không mắc sai lầm trong khi soạn thảo văn bản, viết thư, hay bài tập. Mong rằng tài liệu này hữu ích đối với bạn. Nếu muốn học tốt tiếng anh, 12 thì trong tiếng anh chắc chắn là tài liệu các em cần ghi nhớ!

Huyền Chu (Tổng hợp)[external_footer]

Scores: 4.7 (12 votes)