Cách vẽ mũi tên trong Word

cách vẽ mũi tên cong trong word 2007

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách vẽ mũi tên trong Word giúp các bạn tạo sơ đồ một cách nhanh nhất.

Ở bài viết này hướng dẫn trên phiên bản Office 2013, với các phiên bản khác thực hiện thao tác tương tự:

[external_link_head]

Bước 1: Vào thẻ Insert -> Illustrations -> Shapes -> Lines, trong mục lines lựa chọn kiểu mũi tên cần vẽ:

Cách vẽ mũi tên trong Word

Bước 2: Kích chuột ra vị trí cần vẽ, nhấn và kéo chuột theo hướng muốn vẽ được kết quả:

Cách vẽ mũi tên trong Word

[external_link offset=1]

– Trường hợp muốn thay đổi chiều dài cho mũi tên -> kích chọn mũi tên xuất hiện 2 hình theo ở 2 đầu mũi tên -> nhấn và kéo chuột để thay đổi chiều dài:

Cách vẽ mũi tên trong Word

– Muốn thay đổi màu sắc của mũi tên kích chọn mũi tên -> Format -> Shapes Outline -> lựa chọn màu cần đổi:

Cách vẽ mũi tên trong Word

– Muốn thay đổi độ rộng của mũi tên kích chọn Format -> Shapes Outline -> Weight -> lựa chọn kích thước cần thay đổi:

Cách vẽ mũi tên trong Word

– Lựa chọn hiệu ứng cho mũi tên: Format -> Shapes Effects -> lựa chọn hiệu ứng ví dụ ở đây lựa chọn hiệu ứng đổ bóng:

Cách vẽ mũi tên trong Word

[external_link offset=2]

– Ngoài ra bạn có thể lựa chọn vẽ mũi tên cong trong mục Block Arrows:

Cách vẽ mũi tên trong Word

– Kết quả sau khi vẽ mũi tên cong:

Cách vẽ mũi tên trong Word

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách vẽ mũi tên cong trong Word, hy vọng giúp ích cho các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công! [external_footer]

Scores: 4.7 (20 votes)