Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Mũi tên là một biểu tượng rất thường xuyên được sử dụng để chỉ rõ một đối tượng hoặc móc nối các vấn đề với nhau. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ mũi tên trong phần mềm Microsoft Word: Mũi tên thẳng, một chiều, 2 chiều, mũi tên cong,…

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

I. Hướng dẫn vẽ mũi tên thẳng, mũi tên 2 chiều cơ bản

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở phần mềm Word trên máy tính, chọn Insert.
 • Chọn Shapes.
 • Chọn hình mũi tên thẳng/mũi tên 2 chiều mà bạn muốn vẽ.
 • Dùng chuột trái kéo để được mũi tên bạn muốn.
 • Nhấn phải chuột vào mũi tên, chọn Format Shape.
 • Nếu bạn muốn thay đổi màu mũi tên, chọn biểu tượng tam giác ngược tại mục Color và chọn màu mũi tên bạn muốn.
 • Nếu bạn muốn thay đổi độ dày viền, nhập kích thước độ dày mũi tên bạn muốn tại ô bên phải mục Width.
 • Để thay đổi chiều dài, chọn vào mũi tên, nhấn giữ và kéo 1 trong 2 nút tròn ở 2 đầu mũi tên đến độ dài mà bạn muốn thì thả ra.
 • Để di chuyển, rê chuột đến chỗ mũi tên sao cho xuất hiện biểu tượng mũi tên 4 chiều và nhấn giữ chuột trái, di chuyển mũi tên đến vị trí mà bạn muốn thì thả ra.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở phần mềm Word trên máy tính, chọn Insert > Chọn Shapes > Chọn hình mũi tên thẳng/mũi tên 2 chiều mà bạn muốn vẽ.

[external_link_head]

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 2: Đặt chuột tại vị trí muốn vẽ mũi tên, nhấn giữ và kéo chuột trái để tạo được mũi tên có độ dài theo hướng mà bạn muốn.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 3: Nhấn phải chuột vào mũi tên, chọn Format Shape.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 4: Nếu bạn muốn thay đổi màu mũi tên, chọn biểu tượng tam giác ngược tại mục Color > Chọn màu mũi tên bạn muốn.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Kết quả:

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 5: Nếu bạn muốn thay đổi độ dày viền, chọn mũi tên, nhập kích thước độ dày mũi tên bạn muốn tại ô bên phải mục Width và nhấn enter trên bàn phím.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Kết quả:

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 6: Để thay đổi độ dài mũi tên, bấm chuột trái chọn mũi tên > Bấm giữ chuột trái tại nút tròn ở 1 trong 2 đầu mũi tên và kéo sang trái/phải để được độ dài bạn muốn.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Kết quả:

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 7: Để di chuyển mũi tên, di chuột đến chỗ mũi tên sao cho xuất hiện biểu tượng mũi tên 4 chiều và nhấn giữ chuột trái để di chuyển đến vị trí bạn muốn.

[external_link offset=1]

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

II. Hướng dẫn vẽ mũi tên cong

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở phần mềm Word trên máy tính, chọn Insert.
 • Chọn Shapes.
 • Chọn hình mũi tên cong mà bạn muốn.
 • Kéo chuột từ điểm bắt đầu đến điểm đại được mũi tên có độ dài, hướng mà bạn muốn.
 • Nếu bạn muốn thay đổi màu, chọn mũi tên chọn biểu tượng tam giác ngược tại mục Color rồi chọn màu mũi tên bạn muốn.
 • Nếu bạn muốn thay đổi độ dày viền, chọn mũi tên, nhập kích thước bạn muốn tại ô bên phải mục Width.
 • Để thay đổi chiều dài, chọn mũi tên, bấm chuột trái chọn mũi tên và nhấn chọn vào nút tròn trắng ở 2 đầu mũi tên, kéo đến độ dài bạn muốn.
 • Để thay đổi độ cong, chọn mũi tên, bấm giữ chuột trái tại nút tròn màu vàng và kéo đến độ cong bạn muốn.
 • Để di chuyển, đặt chuột tại mũi tên sao cho xuất hiện biểu tượng mũi tên 4 chiều, nhấn giữ chuột trái kéo đến vị trí bạn muốn và thả ra.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở phần mềm Word trên máy tính, chọn Insert > Chọn Shapes > Chọn hình mũi tên cong mà bạn muốn.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 2: Đặt chuột tại vị trí muốn vẽ mũi tên, nhấn giữ và kéo chuột trái để tạo được mũi tên có độ dài theo hướng mà bạn muốn.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 3: Nhấn phải chuột vào mũi tên, chọn Format Shape.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 4: Nếu bạn muốn thay đổi màu, chọn mũi tên, chọn biểu tượng tam giác ngược tại mục Color > Chọn màu mũi tên bạn muốn.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Kết quả:

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 5: Nếu bạn muốn thay đổi độ dày viền, chọn mũi tên, nhập kích thước bạn muốn tại ô bên phải mục Width và nhấn enter trên bàn phím.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Và kết quả:

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 6: Để thay đổi chiều dài mũi tên, bấm chuột trái chọn mũi tên > Bấm giữ chuột trái tại nút tròn trắng ở 2 đầu mũi tên và kéo sang trái/phải, điều chỉnh độ dài bạn muốn.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Kết quả:

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 7: Để thay đổi độ cong, chọn mũi tên, bấm giữ chuột trái tại nút tròn màu vàng đầu mũi tên và kéo để điều chỉnh đến độ cong bạn muốn.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Và kết quả như hình:

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 8: Để di chuyển mũi tên, đặt chuột tại mũi tên đến khi xuất hiện mũi tên 4 chiều thì nhấn giữ chuột trái và kéo mũi tên đến vị trí thích hợp rồi thả ra.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

III. Hướng dẫn vẽ khối hình mũi tên có thể chèn nội dung

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở phần mềm Word trên máy tính, chọn Insert.
 • Chọn Shapes.
 • Chọn kiểu hình khối mũi tên mà bạn muốn.
 • Nhấn giữ chuột trái và kéo để được mũi tên có kích thước, hướng bạn muốn.
 • Nếu bạn muốn thay đổi màu, chọn mũi tên, chọn biểu tượng tam giác ngược tại mục Color > Chọn màu mũi tên bạn muốn.
 • Nếu bạn muốn thay đổi độ dày viền, chọn mũi tên, nhập kích thước bạn muốn tại ô bên phải mục Width.
 • Để thay đổi chiều dài, chiều rộng, bấm chuột trái chọn mũi tên > Bấm giữ chuột trái tại nút tròn trắng và kéo để điều chỉnh đến kích thước bạn muốn.
 • Để thay đổi độ cong, chọn mũi tên, bấm giữ chuột trái tại nút tròn màu vàng và kéo điều chỉnh đạt độ cong bạn muốn.
 • Để di chuyển, đặt chuột tại mũi tên sao cho xuất hiện biểu tượng mũi tên 4 chiều thì nhấn giữ chuột trái và kéo đến vị trí bạn muốn.
 • Để chèn chữ vào mũi tên, dùng chuột phải chọn mũi tên> Chọn Add text > Nhập nội dung mà bạn muốn.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở phần mềm Word trên máy tính, chọn Insert > Chọn Shapes > Chọn kiểu hình khối mũi tên mà bạn muốn.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 2: Đặt chuột tại vị trí muốn vẽ mũi tên, nhấn giữ và kéo chuột trái để tạo được mũi tên có độ dài theo hướng mà bạn muốn.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 3: Nhấn phải chuột vào mũi tên, chọn Format Shape.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

[external_link offset=2]

Bước 4: Nếu bạn muốn thay đổi màu, chọn mũi tên, chọn biểu tượng tam giác ngược tại mục Color > Chọn màu mũi tên bạn muốn.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Và kết quả:

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 5: Nếu bạn muốn thay đổi độ dày viền, chọn mũi tên, nhập kích thước bạn muốn tại ô bên phải mục Width và nhấn enter trên bàn phím.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Ta được mũi tên mới:

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 6: Để thay đổi chiều dài, rộng, bấm chuột trái chọn mũi tên > Bấm giữ chuột trái tại nút tròn trắng và kéo sang các hướng để điều chỉnh độ dài, rộng bạn muốn.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Kết quả như hình:

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 7: Để thay đổi độ cong, chọn mũi tên > Nhấn giữ chuột trái tại nút tròn vàng và kéo giãn để đạt độ cong bạn muốn.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Kết quả như hình:

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 8: Để di chuyển, đặt chuột tại mũi tên sao cho xuất hiện biểu tượng mũi tên 4 chiều. Lúc này bạn nhấn giữ chuột trái và kéo mũi tên đến vị trí bạn muốn rồi thả ra.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Bước 9: Để chèn nội dung vào mũi tên, dùng chuột phải chọn mũi tên > Chọn Add text.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Nhập nội dung mà bạn muốn.

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Xem thêm:

 • Cách giãn dòng trong Word, Excel 2010, 2016, 2013, 2007, 2019 chi tiết nhất
 • Cách đặt mật khẩu, khóa file Word không cho xem, chặn sao chép và chỉnh sửa
 • Cách căn lề trong Word 2010, 2016, 2013, 2007, 2019 chuẩn các khổ giấy

Trên đây là hướng dẫn vẽ mũi tên thẳng, 2 chiều, cong trong Word nhanh, đơn giản giúp bạn mô tả nội dung cho người đọc một cách chi tiết nhất. Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía dưới nhé![external_footer]

Scores: 4.3 (13 votes)