Cách thêm, chỉnh tính năng cho nút Home ảo trên iPhone

chỉnh nút home trên iphone

Nút Home ảo (Assistive Touch) giúp bạn mở nhanh tính năng trên iPhone. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm, chỉnh tính năng cho nút Home ảo trên iPhone một cách đơn giản.

Cách thêm, chỉnh tính năng cho nút Home ảo trên iPhone

Cách thêm, chỉnh tính năng cho nút Home ảo trên iPhone

[external_link_head]

I. Nút Home ảo trên iPhone là gì? Lợi ích việc thêm, chỉnh tính năng cho nút Home ảo trên iPhone

Nút Home ảo (Assistive Touch) là một biểu tượng hình tròn mờ, xuất hiện trên màn hình iPhone hoặc iPad. Với nút Home ảo này, bạn có thể truy cập nhanh các tính năng trên iPhone dễ dàng mà không cần phải vào từng ứng dụng hay sử dụng các phím vật lý cứng.

Lợi ích việc thêm, chỉnh tính năng cho nút Home ảo trên iPhone:

  • Thêm các tính năng bạn hay sử dụng vào nút Home để bật nhanh hơn.
  • Xóa các tính năng không cần thiết trên nút Home.
  • Sử dụng tính năng phím home ảo trên iOS hiệu quả hơn.
  • Dễ dàng khóa màn hình điện thoại.
  • Dễ dàng tăng âm lượng điện thoại.
  • Dễ dàng chụp màn hình điện thoại,…

II. Cách thêm, chỉnh tính năng cho nút Home ảo trên iPhone

1. Hướng dẫn nhanh

Truy cập Cài Đặt > Chọn Trợ năng > Chọn Cảm ứng > Chọn Assistive Touch > Bật Assistive Touch bằng cách gạt thanh ngang sang phải > Chọn Tùy chỉnh menu điều khiển > Bấm dấu  để xóa điều khiển > Bấm dấu + để thêm điều khiển > Bấm dấu + bo vuông nét đứt để thêm tính năng > Chọn các tính năng bạn muốn > Ấn Xong.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập Cài Đặt > Chọn Trợ năng.

Cách thêm, chỉnh tính năng cho nút Home ảo trên iPhone

Chọn Trợ năng

[external_link offset=1]

Bước 2: Chọn Cảm ứng.

Cách thêm, chỉnh tính năng cho nút Home ảo trên iPhone

Chọn Cảm ứng

Bước 3: Chọn AssistiveTouch.

Cách thêm, chỉnh tính năng cho nút Home ảo trên iPhone

Chọn AssistiveTouch

Bước 4: Bật AssistiveTouch bằng cách gạt thanh ngang sang phải để bật nút Home > Chọn Tùy chỉnh menu điều khiển.

Cách thêm, chỉnh tính năng cho nút Home ảo trên iPhone

Bật AssistiveTouch bằng cách gạt thanh ngang sang phải

Bước 5: Bấm dấu để xóa 1 tính năng điều khiển > Bấm dấu + để thêm tính năng điều khiển > Bấm dấu + bo vuông nét đứt để thêm tính năng tùy chọn.

Cách thêm, chỉnh tính năng cho nút Home ảo trên iPhone

[external_link offset=2]

Bấm dấu + bo vuông nét đứt để thêm tính năng

Bước 6: Chọn các tính năng bạn muốn > Ấn Xong. Tùy chỉnh menu điều khiển đã xuất hiện tính năng vừa thêm.

Cách thêm, chỉnh tính năng cho nút Home ảo trên iPhone

Ở Tùy chỉnh menu điều khiển đã xuất hiện tính năng vừa thêm

Ra ngoài nút Home ảo để xem kết quả.

Cách thêm, chỉnh tính năng cho nút Home ảo trên iPhone

Ra ngoài nút home để xem kết quả

Trên đây là hướng dẫn thêm, chỉnh tính năng cho nút Home ảo trên iPhone một cách đơn giản, giúp bạn  thêm nhiều tính năng vào phím home ảo trên iPhone.[external_footer]

Scores: 4.1 (20 votes)