Cách tạo bookmark trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Cách tạo bookmark trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Tạo bookmark trong Word giúp bạn tìm kiếm những nội dung quan trọng trong file tài liệu của mình nhanh hơn, tiết kiệm thời gian làm việc của bạn. Cùng theo dõi bài viết này để biết cách thao tác trên máy tính nhé.

Cách tạo bookmark trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Tạo bookmark trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

[external_link_head]

Bài viết này được thực hiện trên Laptop Lenovo hệ điều hành windows 10 phiên bản Microsoft Word 2013, 2016, 2019,2010,2007, 2003, máy tính khác có hệ điều hành Windows, macOS.

I. Cách tạo bookmark Word 2013, 2016, 2019

1. Hướng dẫn nhanh

Đặt con trỏ chuột vào vị trí bạn muốn tạo Bookmark > Tab Insert > Bookmark > Nhập tên của Bookmark > Nhấn Add.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đặt con trỏ chuột vào vị trí bạn muốn tạo Bookmark > Nhấn vào tab Insert.

Cách tạo bookmark trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Chọn vị trí đặt bookmark

Bước 2: Chọn mục Bookmark.

Cách tạo bookmark trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Chọn Bookmark

Bước 3: Bạn hãy nhập tên của Bookmark > Nhấn Add.

Cách tạo bookmark trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Nhập tên điền Bookmark

[external_link offset=1]

Như vậy, bạn đã tạo Bookmark thành công!

Cách tạo bookmark trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Chèn thành công

Bước 4: Để xem lại bookmarks đã lưu, đầu tiên hãy nhấn vào Links và chọn Bookmark.

Cách tạo bookmark trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Vào Bookmark

Bước 5: Chọn vào tên bookmark mà bạn muốn xem nhấn Go To.

Cách tạo bookmark trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Đến Bookmark đã tạo

Khi đó bạn sẽ thấy từ đánh dấu được hiển thị với dấu bôi đen.

Cách tạo bookmark trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Đến Bookmark

Bước 6: Để xóa bookmark bạn hãy nhấn vào từ khóa muốn xóa và nhấn Delete phía bên phải bảng công cụ.

Cách tạo bookmark trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Xóa Bookmark

II. Cách tạo bookmark Word 2010

1. Hướng dẫn nhanh

Đặt con trỏ chuột vào vị trí bạn muốn tạo Bookmark > Tab Insert > Bookmark > Nhập tên của Bookmark > Nhấn Add.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đặt con trỏ chuột vào vị trí bạn muốn tạo Bookmark > Nhấn vào tab Insert.

Cách tạo bookmark trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Đặt vị trí vào nơi muốn tạo bookmark

Bước 2: Chọn mục Bookmark.

Cách tạo bookmark trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

[external_link offset=2]

Chọn bookmark

Bước 3: Bạn hãy nhập tên của Bookmark > Nhấn Add.

Cách tạo bookmark trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Điền tên bookmark

III. Cách tạo bookmark Word 2007, 2003

1. Hướng dẫn nhanh

Đặt con trỏ chuột vào vị trí bạn muốn tạo Bookmark > Tab Insert > Bookmark > Nhập tên của Bookmark > Nhấn Add.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đặt con trỏ chuột vào vị trí bạn muốn tạo Bookmark > Nhấn vào tab Insert.

Cách tạo bookmark trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Trỏ chuột vào vị trí muốn đặt bookmark

Bước 2: Chọn mục Bookmark.

Cách tạo bookmark trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Chọn bookmark

Bước 3: Bạn hãy nhập tên của Bookmark > Nhấn Add.

Cách tạo bookmark trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Nhập tên cho bookmark

Trên đây là bài viết hướng dẫn thao tác tạo bookmark trong Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 trên máy tính nhanh chóng, giúp bạn đánh dấu và tìm kiếm những nội dung quan trọng dễ dàng. Hy vọng bài viết sẽ có ích cho bạn. Chúc các bạn thành công![external_footer]

Scores: 4.1 (17 votes)