Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Bảng trong Word là một công cụ giúp bạn trình bày nội dung, vấn đề một cách rõ ràng và dễ hình dung. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tạo bảng cũng như chỉnh sửa, gộp, tách ô, hàng, cột trong bảng Word. Theo dõi nhé!

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

I. 3 cách tạo bảng trong Word

1. Tạo bảng nhanh bằng cách kéo thả theo số hàng, cột có sẵn

Mở phần mềm Word, đặt con trỏ chuột tại vị trí bạn muốn thêm bảng, chọn Insert > Chọn Table > Kéo chuột trái vào số hàng và số cột tương ứng bạn muốn > Bấm chuột trái vào vị trí vừa kéo để thêm bảng.

[external_link_head]

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

2. Tạo bảng chi tiết bằng cách nhập số hàng, cột mình muốn

Hướng dẫn nhanh

 • Mở phần mềm Word, đặt con trỏ chuột tại vị trí bạn muốn thêm bảng, chọn Insert.
 • Chọn Table.
 • Chọn Insert Table.
 • Nhập số cột của bảng trong phần Number of columns.
 • Nhập số hàng của bảng trong phần Number of rows.
 • Nhấn OK để tạo bảng.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở phần mềm Word, đặt trỏ chuột tại vị trí bạn muốn thêm bảng, chọn Insert > Chọn Table > Chọn Insert Table.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Bước 2: Nhập số cột của bảng trong phần Number of columns > Nhập số hàng của bảng trong phần Number of rows. Sau cùng nhấn OK để tạo bảng. 

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

3. Tạo bảng trong Word bằng cách vẽ thủ công

Hướng dẫn nhanh

Mở phần mềm Word, đặt con trỏ chuột tại vị trí bạn muốn thêm bảng, chọn Insert > Chọn Table > Chọn Draw Table > Bấm giữ chuột trái để vẽ bảng bạn muốn.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở phần mềm Word, đặt con trỏ chuột tại vị trí bạn muốn thêm bảng, chọn Insert > Chọn Table > Chọn Draw Table.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Bước 2: Bấm giữ chuột trái để vẽ bảng. Đầu tiên bạn sẽ rê chuột sang phải, hướng xuống dưới để tạo đươc khung bảng, tiếp đến là kẻ các đường dọc, ngang để tạo các cột, hàng, ô cần thiết cho bảng. Và ta sẽ được kết quả:

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

II. Cách chỉnh sửa bảng trong Word: chèn, gộp, tách, tô màu,…

1. Cách phóng to, thu nhỏ kích thước ô, hàng, cột, bảng

Hướng dẫn nhanh

 • Để chỉnh sửa kích thước 1 ô, bạn bôi đen ô đó, di chuột đến vị trí đường kẻ trái/phải của ô đó. Khi xuất hiện biểu tượng mũi tên 2 chiều thì nhấn giữ chuột trái kéo sang hai bên đến khi đạt kích thước bạn muốn.
 • Để chỉnh sửa kích thước 1 hàng/cột, di chuột đến vị trí đường kẻ trái,phải/trên, dưới của ô đó. Khi xuất hiện biểu tượng mũi tên 2 chiều thì nhấn giữ chuột trái kéo đến khi đạt kích thước bạn muốn.
 • Để chỉnh sửa kích thước bảng, đặt chuột tại vị trí góc dưới bên phải bảng, khi chuột hiện biểu tượng mũi tên hai chiều thì các bạn nhấn giữ và kéo chuột trái sang trái/phải/trên/dưới để thu hẹp hoặc mở rộng kích thước của bảng.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Để chỉnh sửa kích thước 1 ô, bạn bôi đen ô đó, di chuột đến vị trí đường kẻ trái/phải của ô đó. Khi xuất hiện biểu tượng mũi tên 2 chiều thì nhấn giữ chuột trái kéo sang hai bên đến khi đạt kích thước bạn muốn.

[external_link offset=1]

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Sau đó bạn sẽ được bảng với kích thước mình muốn.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Bước 2: Để chính sửa kích thước 1 hàng/cột, di chuột đến vị trí đường kẻ trái/phải/trên/dưới của ô đó. Khi xuất hiện biểu tượng mũi tên 2 chiều thì nhấn giữ chuột trái kéo đến khi đạt kích thước bạn muốn.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Sau đó bạn sẽ được bảng với kích thước mình muốn.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Bước 3: Để chỉnh sửa kích thước bảng, đặt chuột tại vị trí góc dưới bên phải bảng, khi chuột hiện biểu tượng mũi tên hai chiều thì các bạn nhấn giữ và kéo chuột trái sang trái/phải để thu hẹp hoặc rộng ra hơn kích thước của bảng.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Sau đó bạn sẽ được bảng với kích thước mình muốn.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

2. Cách thay đổi kiểu đường kẻ bảng

Hướng dẫn nhanh

 • Mở phần mềm Word, bôi đen bảng, chọn Design trong mục Tabel tools.
 • Chọn Borders.
 • Chọn Borders and Shading và chọn thẻ Boders
 • Chọn kiểu viền bảng mà bạn muốn tại mục Setting.
 • Chọn kiểu đường viền bạn muốn tại mục Style.
 • Chọn biểu tượng hình tam giác ngược tại mục Color để chọn màu bạn muốn.
 • Chọn biểu tượng hình tam giác ngược tại mục Width để họn độ dày đường viền bạn muốn.
 • Bấm OK để lưu lại thay đổi.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở phần mềm Word, bôi đen bảng, chọn Design trong mục Tabel tools > Chọn Borders > Chọn Border and Shading.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Bước 2: Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại Borders and Shading:

 • Chọn kiểu viền bảng mà bạn muốn tại mục Setting.
 • Chọn kiểu đường viền tại mục Style.
 • Chọn màu viền tại mục Color.

Tại mục Setting:

 • None: Không kẻ viền.
 • Box: Chỉ kẻ viền khung ngoài của bảng.
 • All: Kẻ viền toàn bộ bảng.
 • Grid: Viền toàn bộ bảng, viền ngoài to, viền trong nhỏ.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Bước 3: Để chọn độ dày đường viền, tại mục Width, chọn biểu tượng hình tam giác ngược > Chọn kích thước đường viền bạn muốn > Bấm OK để lưu lại những gì đã chọn.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Sau đó, màn hình sẽ hiển thị kết quả bảng như bạn đã chỉnh sửa.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

3. Cách tô màu cho bảng

Bôi đen ô, hàng, cột hoặc cả bảng, chọn biểu tượng thùng sơn ở thanh công cụ Home > Chọn màu mà bạn muốn.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Sau đó bạn sẽ được bảng đã được tô màu bạn chọn.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

4. Cách căn lề, vị trí nằm cho nội dung chữ trong bảng

Bôi đen ô, hàng, bảng bạn muốn căn lề, chọn Layout trong mục Table tools > Chọn kiểu căn lề nội dung trong mục Alignment.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Sau đó, màn hình sẽ hiển thị giao diện căn lề mới.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

5. Cách gộp ô, tách ô trong bảng Word

Hướng dẫn nhanh

 • Bôi đen ô mà bạn muốn gộp, tách, chọn thanh công cụ Layout trong mục Table tools.
 • Để gộp các ô lại với nhau, chọn Merge Cells là xong.
 • Để tách các ô, chọn Split Cells.
 • Nhập số cột muốn tách trong phần Number of columns.
 • Nhập số hàng muốn tách trong phần Number of rows.
 • Nhấn OK là xong.

Hướng dẫn chi tiết

[external_link offset=2]

Bước 1: Bôi đen ô mà bạn muốn gộp, tách, chọn thanh công cụ Layout trong mục Table tools.

Để gộp các ô lại với nhau, chọn Merge Cells là xong.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Sau đó bạn sẽ được bảng đã gộp ô mà mình chọn.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Bước 2: Để tách các ô, chọn thanh công cụ Layout trong mục Table tools > Chọn Split Cells > Nhập số cột muốn tách trong phần Number of columns > Nhập số hàng muốn tách trong phần Number of rows > Nhấn OK là xong.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Sau đó bạn sẽ được bảng đã tách ô như mình muốn.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

III. Cách xóa ô, cột, hàng, bảng trong Word

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở Word trên máy tính, bôi đen ô, cột, hàng, bảng bạn muốn xóa, bấm chuột phải vào bảng.
 • Để xóa ô, chọn Delete Cells > Chọn kiểu xóa > Chọn OK là xong.
 • Để xóa cột, chọn Delete Columns là xong.
 • Để xóa hàng, chọn Delete Rows là xong.
 • Để xóa bảng, chọn Delete Table là xong.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Word trên máy tính, bôi đen ô, cột, hàng, bảng bạn muốn xóa, bấm chuột phải.

Để xóa ô, chọn Delete Cells.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Chọn kiểu xóa > Chọn OK là xong.

Có 4 kiểu xóa: 

 • Shift cells left : xóa và đẩy ký tự từ phải sang trái.
 • Shift cell up : xóa và đẩy ký tự lên trên.
 • Delete entire row : xóa toàn bộ ô trong hàng.
 • Delete entire column : xóa toàn bộ ô trong cột.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Bước 2: Để xóa cột, chọn Delete Columns là xong.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Bước 3: Để xóa hàng, chọn Delete Rows là xong.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Bước 4: Để xóa bảng, chọn Delete Table là xong.

Cách tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết

Xem thêm:

 • Cách giãn dòng trong Word, Excel 2010, 2016, 2013, 2007, 2019 chi tiết nhất
 • Cách đặt mật khẩu, khóa file Word không cho xem, chặn sao chép và chỉnh sửa
 • Cách căn lề trong Word 2010, 2016, 2013, 2007, 2019 chuẩn các khổ giấy

Trên đây là hướng dẫn tạo bảng, định dạng và xóa bảng trong Word đơn giản, chi tiết giúp bạn trình bày số liệu một cách hiệu quả nhất. Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía dưới nhé![external_footer]

Scores: 4.3 (12 votes)