Cách tách bảng và nối bảng Word

Cách tách bảng và nối bảng Word

Kẻ bảng trong Word là thao tác rất đơn giản và các thao tác thực hiện tương tự nhau ở các phiên bản Word. Và sau khi kẻ bảng Word xong, bạn cần thực hiện thêm nhiều yêu cầu như định dạng bảng Word, thêm màu nền cho bảng Word, hay tách bảng Word thành 2 bảng riêng biệt. Khi tách thành 2 bảng riêng biệt từ 1 bảng, nội dung bảng vẫn được giữ nguyên để người dùng nối lại bảng khi cần thiết. Những thao tác tách bảng hay nối bảng trong Word rất đơn giản, và sẽ được hướng dẫn trong bài viết dưới đây.

  • Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 13): Chia cột văn bản
  • Hướng dẫn thêm màu nền vào từng ô trong bảng trên Word
  • Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 12): Cách ngắt trang, chia phần
  • Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word

Hướng dẫn tách và ghép bảng Word

Bước 1:

[external_link_head]

Chúng ta nhấn Insert rồi chọn Table để tiến hành tạo bảng Word.

Cách tách bảng và nối bảng Word

Người dùng nhập nội dung cho bảng Word như thông thường.

Cách tách bảng và nối bảng Word

Bước 2:

[external_link offset=1]

Tiếp đến chúng ta đặt trỏ chuột tại ô bất kỳ mà bạn muốn hàng đó là hàng đầu tiên của bảng thứ 2 sau khi tách. Chẳng hạn, tôi sẽ tách từ hàng số 5 trong bảng Word thì nhấn chuột tại ô thứ tự số 5.

Cách tách bảng và nối bảng Word

Bước 3:

Nhấn tiếp vào tab Layout trên giao diện rồi chọn tiếp vào Split Table ở bên dưới để tiến hành tách bảng biểu.

Cách tách bảng và nối bảng Word

Kết quả bảng đã được tách thành 2 tại chính vị trí mà chúng ta đặt trỏ chuột và dòng đặt trỏ chuột thành dòng đầu tiên của bảng biểu. Các định dạng trong bảng đều được giữ nguyên.

Cách tách bảng và nối bảng Word

Chúng ta tiếp tục thực hiện để tách thành nhiều bảng khác nhau, tùy vào yêu cầu của nội dung.

Cách tách bảng và nối bảng Word

Bước 4:

Để nối các bảng lại với nhau, chúng ta di chuyển trỏ chuột vào bảng thứ 2 đến khi xuất hiện biểu tượng mũi tên 4 chiều.

[external_link offset=2]

Cách tách bảng và nối bảng Word

Bước 5:

Chúng ta nhấn và giữ biểu tượng đó rồi kéo sát bảng thứ 2 vào vị trí đường kẻ cuối của bảng 1.

Cách tách bảng và nối bảng Word

Kết quả 2 bảng đã được nối lại với nhau như ban đầu.

Cách tách bảng và nối bảng Word

Các thao tác chia bảng và tách bảng trên Word rất đơn giản. Với thao tác tách bảng người dùng đã có sẵn tùy chọn tách. Nếu muốn ghép lại bảng chỉ cần kéo chúng lại gần với nhau là được.

Video hướng dẫn tách và nối bảng Word

Chúc các bạn thực hiện thành công![external_footer]

Scores: 4.5 (17 votes)