Cách kẻ bảng – Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016

cách thêm bảng trong word

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn Cách kẻ bảng – Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016.

1. Kẻ bảng, tạo bảng trong Word 2016

Cách 1: Vào thẻ Insert -> Table -> sử dụng chuột lựa chọn số hàng và số cột cần tạo bảng:

[external_link_head]

Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016

Cách 2: Vào thẻ Insert -> Table -> Draw Table -> cho phép bạn tạo bảng bằng cách sử dụng bút để kẻ bảng:

Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016

Các đường viền của bảng được kẻ bằng cách sử dụng bút vẽ:

Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016

Cách 3: Vào thẻ Insert -> Table -> Insert Table:

Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016

Hộp thoại xuất hiện nhập số cột cần tạo bảng trong mục Number of Columns, nhập số hàng cần tạo trong mục Number of Rows:

Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016

Như vậy với 3 cách trên bạn có thể tạo bảng dữ liệu chuẩn để sử dụng. Ngoài ra trong một số trường hợp cần có đường viền chéo trong 1 ô bạn thực hiện chọn thẻ Design -> Boders -> Borders -> Diagonal Down Border:

Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016

[external_link offset=1]

Kết quả đã tạo bảng dữ liệu như hình:

Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016

Sau khi kẻ xong bảng, bạn có thể điều chỉnh cách hiển thị và màu nền cho bảng bằng cách kích chọn thẻ Design lựa chọn kiểu cho bảng trong mục Style Table:

Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016

2. Chèn thêm hàng và cột trong bảng trên Word 2016

MS Word 2016 hỗ trợ tính năng khá hay giúp bạn thao tác trên bảng nhanh chóng và dễ dàng. Để chèn thêm hàng bạn chỉ cần di chuyển đường kẻ giữa 2 đường thẳng khi con trỏ chuột chuyển dấu cộng (như hình) thực hiện nhấn chuột trái vào biểu tượng đó là bạn có thể chèn thêm 1 cột ngay sau hàng vừa chọn:

Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016

Với thao tác chèn thêm cột bạn thực hiện tương tự:

Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016

Ngoài ra để chèn thêm hàng và cột lựa chọn thẻ Layout có các lựa chọn sau:

– Insert Below: Chèn thêm hàng phía dưới hàng đã chọn

– Insert Above: Chèn thêm hàng phía trên hàng đã chọn.

– Insert Left: Chèn 1 cột vào bên trái cột vừa chọn.

– Insert Right: Chèn 1 cột vào bên phải cột vừa chọn.

(Chú ý: Với thao tác này bạn cần lựa chọn cột hoặc hàng trước khi sử dụng tính năng trong thẻ Layout).

Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016

3. Thay đổi độ rộng của hàng và cột trong bảng trên Word 2016

Để thay đổi độ rộng hàng bạn chỉ cần di chuyển vị trí giữa 2 hàng khi con trỏ chuột chuyển thành mũi tên 2 chiều thực hiện kéo thả chuột theo ý muốn của bạn:

Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016

Thực hiện thao tác tương tự với cột:

Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016

Nếu bạn muốn điều chỉnh độ rộng cột và hàng của tất cả các hàng trong bảng bằng nhau vào thẻ Layout > lựa chọn:

[external_link offset=2]

– Distribute Rows: Điều chỉnh tất cả các hàng đều bằng nhau.

– Distribute Column: Điều chỉnh tất cả các cột đều bằng nhau.

Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016

4. Xóa hàng và cột trong bảng trên Word 2016

Để xóa hàng trong bảng thao tác đơn giản nhất là lựa chọn hàng hoặc cột cần xóa -> chuột phải chọn Delete Rows nếu xóa hàng, Delete Column nếu xóa cột.

Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016

Ngoài ra bạn vào thẻ Layout -> Delete lựa chọn tính năng:

– Delete Cells: Xóa ô trong bảng trên Word 2016

– Delete Columns: Xóa cột trong bảng.

– Delete Rows: Xóa hàng trong bảng

– Delete Table: Xóa bảng đã chọn.

Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016

Sau khi chỉnh xong các nội dung và hoàn chỉnh cấu trúc bảng, nếu kích thước bảng vượt quá khổ giấy thực hiện lựa chọn bảng vào thẻ Layout -> Autofit -> lựa chọn Autofit Window để toàn bộ nội dung bảng không vượt quá só với khổ giấy:

Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016

Trên đây là hướng dẫn chi tiết Cách kẻ bảng – Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016.

Chúc các bạn thành công! [external_footer]

Scores: 4.4 (18 votes)