Cách gộp và chia nhiều Ô trong Word 2007, 2010, 2013

Cách gộp và chia nhiều Ô trong Word 2007, 2010, 2013

Trong khi thực hành với Ô, cột để dễ hiểu đẹp mắt nhiều lúc ta cần phải gộp nhiều ô thành một ô, chia một ô thành nhiều ô.

Các bài viết liên quan có thể bạn quan tâm: Cách chia cột đơn giản trong word, Cách tách nối bảng trong word

[external_link_head]

Các bạn làm theo các bước bên dưới để chia ô và gộp ô trong Word 2007 (Word 2010, 2013 ta làm tương tự).

1. Chia Ô

[external_link offset=1]

Click vào thẻ Layout chọn chức năng Merge Cells.

Cách gộp và chia nhiều Ô trong Word 2007, 2010, 2013

Hộp thoại chia ô xuất hiện, nhập vào số ô muốn chia vào mục Number of columns, cuối cùng nhấn OK để hoàn thành.

Cách gộp và chia nhiều Ô trong Word 2007, 2010, 2013

2. Gộp Ô

Bôi đen những ô cần gộp, nhấn chuột phải chọn Merge Cells.

[external_link offset=2]

Cách gộp và chia nhiều Ô trong Word 2007, 2010, 2013

Như vậy chúng ta đã hoàn thành gộp Ô và chia Ô trong Word rồi đó.

Xin chúc các bạn thành công ! [external_footer]

Scores: 4.2 (20 votes)