Cách giãn dòng, giãn khoảng cách chữ trong Word

Cách giãn dòng, giãn khoảng cách chữ trong Word

Khi các bạn soạn thảo Word thường các bạn hay thiết lập lại kiểu chữ, cỡ chữ, font và màu chữ để phù hợp với nội dung soạn thảo. Nhưng khoảng cách giữa các dòng, giữa các đoạn văn các bạn không hay để ý đến vì khoảng cách mặc định của Word cũng đã khá hợp lý. Nếu vì nội dung soạn thảo yêu cầu khoảng cách giãn dòng thì các bạn có thể chỉnh giãn dòng cho phù hợp.

Cách giãn dòng rất đơn giản, nhưng nếu chưa biết các bạn có thể xem bài viết hướng dẫn cách giãn dòng trong Word dưới đây.

[external_link_head]

Để giãn dòng nhanh trong Word, các bạn chọn (bôi đen) đoạn văn bản hoặc cả văn bản. Trong tab Home các bạn chọn biểu tượng Line and Paragraph Spacing trong phần Paragraph và chọn khoảng cách giãn dòng hợp lý.

Cách giãn dòng, giãn khoảng cách chữ trong Word

Nếu các bạn muốn thiết lập khoảng cách giãn dòng hoặc giãn đoạn các bạn thực hiện như sau:

[external_link offset=1]

Bước 1: Chọn đoạn văn cần giãn dòng, nhấn chuột phải và chọn Paragraph.

Cách giãn dòng, giãn khoảng cách chữ trong Word

Hoặc các bạn có thể chọn tab Home -> Line and Paragraph -> Line Spacing Options.

Cách giãn dòng, giãn khoảng cách chữ trong Word

Bước 2: Trong hộp thoại Paragraph, các bạn có thể chọn khoảng cách giãn dòng trong phần Line spacing.

Nếu muốn thiết lập khoảng cách chính xác thì các bạn chọn Exactly trong phần Line spacing và chỉnh khoảng cách tại phần At. Sau đó nhấn OK.

Cách giãn dòng, giãn khoảng cách chữ trong Word

Kết quả sau khi giãn dòng:

[external_link offset=2]

Cách giãn dòng, giãn khoảng cách chữ trong Word

Bước 3: Thiết lập khoảng cách giãn đoạn, trong hộp thoại Paragraph các bạn chọn khoảng cách với đoạn trên và với đoạn dưới (Before và After) trong phần Spacing. Sau đó nhấn OK vậy là các bạn đã giãn đoạn thành công.

Cách giãn dòng, giãn khoảng cách chữ trong Word

Như vậy, rất đơn giản các bạn đã biết cách giãn dòng, giãn đoạn trong Word. Bài viết trên sử dụng Word 2010, với Word 2007, Word 2013 các bạn thực hiện tương tự. Chúc các bạn thành công! [external_footer]

Scores: 4.7 (20 votes)