Cách ghép 2 cột trong excel, cách ghép dữ liệu 2 cột trong excel

trộn 2 cột trong excel thành 1 cột

Khi sử dụng excel để thao tác thì thao tác đơn giản đó là gộp cột excel thường hay sử dụng.

Cách gộp ô trong excel 2003 đó là câu hỏi chắc sẽ có nhiều dân kế toán hay dân văn phòng thường tìm.

[external_link_head]

Bài viết này xin chia sẽ cách ghép 2 cột excel hoặc nhiều cột trong excel một cách nhanh chóng.

Giả sử bạn đang có một danh sách nhân viên như sau

[external_link offset=1]

Cách ghép 2 cột trong excel, cách ghép dữ liệu 2 cột trong excel

Yêu cầu là làm sao có cách ghép dữ liệu 2 cột trong excel hoặc nhiều cột excel để được 1 dòng “DANH SÁCH NHÂN VIÊN” như hình.

Để gộp ô trong excel 2003 thì bạn chỉ cần kéo chọn tất cả các cột cần nối và chọn vào biểu tượng như hình (Merge & center).

Cách ghép 2 cột trong excel, cách ghép dữ liệu 2 cột trong excel

Nếu muốn chia cột lại như ban đầu thì sao? Cách chia ô trong excel cực kỳ đơn giản chỉ cần nhấn vào dòng đang nối ô chọn lại biểu tượng như trên là xong.

Lưu ý:

Trường hợp 2 hay nhiều cột excel đang có dữ liệu, khi ghép 2 cột trong excel sẽ gặp thông báo lỗi “The selection contains multiple data values. Merging into one cell will keep the upper-left most data only.”.

Cách ghép 2 cột trong excel, cách ghép dữ liệu 2 cột trong excel

Tạm dịch là “Vùng chọn chưa nhiều dữ liệu,khi hợp nhất thành 1 ô dữ liệu chỉ giữ phần bên trái.” Nếu bạn chọn ok thì chỉ còn dữ liệu cột đầu tiên mà thôi.

[external_link offset=2]

Để gộp dữ liệu 2 cột hoặc nhiều cột trong excel mà không bị mất dữ liệu thì các bạn có thể thêm một cột khác và lập công thức sau: =B5&” “&C5&” “&D5.

Cách ghép 2 cột trong excel, cách ghép dữ liệu 2 cột trong excel

Các trường B5,C5,D5 thay đổi tùy theo bảng tính dữ liệu của bạn, chú ý giữa dấu ngoặc kép phải có khoảng trắng để dữ liệu có khoảng cách như bình thường.

Hy vọng với những chia sẽ này sẽ giúp ích cho bạn.

Bài viết liên quan

[external_footer]

Scores: 4.8 (15 votes)